Voorwoord nieuwsbrief november 2022

U had nog wat tegoed…

Dat schreef ik in november 2021 nadat we ons 50-jarig jubileum noodgedwongen uitstelden. Uiteindelijk hebben we afgelopen 20 oktober het 50-jarig bestaan van de Natuur en Milieufederatie Limburg gevierd met een symposium. Samen met bestuur, achterban en stakeholders. Stuk voor stuk mensen die we in ons dagelijks werk tegenkomen.

30 november 2022

We hebben stilgestaan bij een halve eeuw natuur- en milieubeweging in Limburg. Een periode waarin de NMF Limburg is gegroeid van enkele vrijwilligers tot een volwaardige gesprekspartner voor overheden, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap. Helaas moesten we ook constateren dat we er nog lang niet zijn. Tijdens het symposium gaf ik een aantal concrete Limburgse voorbeelden waaruit blijkt dat economische belangen nog veel te vaak prevaleren boven die van mens en natuur. Als je wilt weten welke, bekijk dan de videoregistratie van het plenaire deel van het symposium. Vervolgens hebben vier sprekers ons meegenomen in de wereld van drinkbare rivieren, duurzaamheid, circulaire samenleving en duurzame voedselproductie. Inspirerende verhalen die nader zijn uitgediept in afzonderlijke verdiepingssessies. Ook deze sessies kunt u terugkijken.

Onze inhoudelijke agenda is in de loop der jaren aanzienlijk verbreed en nog meer gericht op de lange termijn. Zo benaderen we inhoudelijke vraagstukken nu door te kijken naar de effecten op zeven generaties na ons. Oftewel… wat is het effect van ons handelen op de aarde en samenleving over pakweg 150 jaar? Tijdens een verblijf in Oostenrijk kwam ik een mooi gezegde tegen waarin dat denken heel tastbaar, dichtbij en begrijpelijk wordt gemaakt.

Gezegde Dies Haus

Stel dat elke Limburger, statenlid, bakker, industrieel, boer of burger, heel Limburg als zijn of haar thuis beschouwt. Stel dat elke Limburger zich bewust is van zijn of haar tijdelijke aanwezigheid in dat (t)huis én stel dat elke Limburger de verantwoordelijkheid voelt om dat (t)huis fatsoenlijk achter te laten voor al diegenen die nog komen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we dan samen echt een enorme stap vooruitzetten richting die natuurrijke, milieuvriendelijke en circulaire samenleving in Limburg.

Met dat vooruitzicht blijven we gemotiveerd aan het werk! Werk dat we kunnen doen, dankzij de structurele financiële steun van de provincie Limburg, De Nationale Postcodeloterij, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daar zijn we deze partijen zeer erkentelijk voor.

En zolang de Limburgers massaal aangeven meer natuur en minder verstoring van het landschap te willen en zeggen zich zorgen te maken over hun leefomgeving, blijven wij ons de komende 50 jaar samen met u inspannen voor een natuurrijk, milieuvriendelijk en circulair Limburg voor onszelf én de generaties na ons.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van november 2022.

Bekijk nieuwsbrief