100 jaar oud bos moet wijken voor uitbreiding VDL Nedcar

13 augustus 2020

100 jaar oud bos moet wijken voor uitbreiding VDL Nedcar

Foto: OpenStreetMap

Ondanks teruglopende productieaantallen wil autofabriek VDL Nedcar in Born fors uitbreiden met een tweede productielijn. Met de uitbreiding hoopt de autofabrikant van de Eindhovense VDL Groep snel een nieuwe opdrachtgever aan zich te binden. De huidige situatie met enkel BMW als opdrachtgever biedt onvoldoende toekomstperspectief. Provincie Limburg steunt de uitbreidingsplannen en wijst op het belang van werkgelegenheid en economie. Dat valt te lezen in het ontwerp provinciaal inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar (PIP) dat momenteel samen met andere stukken ter inzage ligt.

Verlies van natuur, landschap en cultuur

De provincie kiest voor de aanleg van een “sobere en doelmatige” randweg die aansluit op de geplande fabrieksuitbreiding aan de noordkant, waar het Sterrebos ligt. Hierdoor zal een groot deel van dit bos met meer dan 100 jaar oude eiken en een aantal beschermde diersoorten gekapt worden. Uit het PIP blijkt ook dat de eerder gestelde voorwaarde dat pas met de kap van het Sterrebos wordt begonnen als VDL Nedcar een tweede opdrachtgever heeft binnengehaald is losgelaten. Daarmee heeft de provincie de weg vrijgemaakt voor de uitbreiding van de fabriek ten koste van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden; ook het nabijgelegen kasteellandgoed Wolfrath wordt ernstig aangetast.

Niet op voorhand kappen

De Natuur en Milieufederatie Limburg erkent het belang van VDL Nedcar als economische motor van de Westelijke Mijnstreek en Limburg als geheel. We begrijpen ook dat de provincie zich inspant om werkgelegenheid te behouden, zeker in deze moeilijke economische tijden. Waar we ons tegen verzetten is dat een eeuwenoud bos op voorhand moet wijken voor de aanleg van een tweede productielijn die als het tegenzit nooit gebruikt gaat worden. Daarnaast vinden we dat de provincie bij de besteding van vele miljoenen overheidsgeld meer eisen moet stellen aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Zoals de verplichting om zonnepanelen aan te leggen op de nieuwe fabriekshallen en alle bestaande parkeerterreinen te overkappen met zonnepanelen. Onlangs hebben we, in afstemming met onze achterban, een zienswijze ingediend op het provinciaal inpassingsplan waarin we onze bezwaren uitgebreid toelichten.

Bekijk de zienswijze

 

Kaart: Het Sterrebos ten noorden van VDL Nedcar is aangemerkt als Goudgroene natuurzone (POL 2014), zie ook onze TRINL app.