Beroep tegen uitbreiding industriehaven Heijen

21 april 2022

Beroep tegen uitbreiding industriehaven  Heijen

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft het beroepschrift mede ondertekend, dat de Vereniging Hèije Mojjer en de Vereniging Milieudefensie hebben ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad van Gennep om de industriehaven in Heijen verder uit te breiden.

Zicht op industriehaven Heijen | Havang(nl), CC0, via Wikimedia Commons

Gronden van het beroep

De NMF Limburg heeft vorig jaar zomer een zienswijze ingediend tegen het Ontwerpbestemmingsplan Haven Heijen. Het beroep dat nu is ingediend bestaat kortweg uit de volgende gronden en zal nog verder worden aangevuld:

  • Het bestemmingsplan leidt tot een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Ook met externe saldering zijn significante effecten niet uit te sluiten.
  • Het plan is in strijd met de regelgeving aangaande bouwen langs grote rivieren.
  • De toename van verkeer is veel te gering ingeschat.
  • Er is sprake van een ontoelaatbare aantasting van het NatuurNetwerk Nederland.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do