Bomenplatform: Samen 1 miljoen bomen planten in Limburg

10 juni 2020

Bomenplatform: Samen 1 miljoen bomen planten in Limburg

Provincie Limburg, stichting IKL, IVN en de Natuur en Milieufederatie Limburg slaan de handen ineen onder de noemer ‘Bomenplatform’. Het platform maakt het mogelijk dat het 1 miljoen bomenplan van de provincie wordt gekoppeld aan Plan Boom van de landelijke Natuur en Milieufederaties. Dit betekent dat kleinschalige initiatieven ook in aanmerking komen om mee te doen aan de boomplantacties. Vanuit Plan Boom wordt procesgeld ter beschikking gesteld voor het aanjagen van boomplantinitiatieven. Voor de uitvoering van deze inititiatieven heeft de provincie Limburg een subsidieregeling. Dit gecombineerd zorgt ervoor dat zoveel mogelijk gemeenten, lokale groepen, bedrijven en andere partijen mee kunnen doen met de aanplant van 1 miljoen bomen!

Heb je zelf een bomenplantinitiatief?
Meld je initiatief aan

 

Plan Boom

Plan Boom is een landelijk initiatief van de Natuur en Milieufederaties en LandschappenNL (financiering vanuit de Nationale Postcodeloterij) en heeft als doel om de komende vier jaar 10 miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Het Limburgse aandeel in deze ambitie betekent afgerond zo’n 1 miljoen bomen en sluit daarmee dan ook mooi aan bij de provinciale ambitie. Inmiddels heeft het platform per Limburgse gemeente een overzicht verzameld van wat er speelt qua boomplantinitiatieven. Vervolgens is op 24 april een subsidieverzoek ingediend bij Plan Boom om zo in aanmerking te kunnen komen voor procesgeld. Medio juni wordt helderheid verwacht over de aan Limburg toegekende middelen uit het Plan Boom initiatief.

Aanpassing subsidieregeling

De provinciale subsidieregeling gelanceerd op 17 januari 2020 is op 19 mei aangepast. De regeling blijft zijn open karakter houden met slechts enkele praktische aanpassingen. Zo is besloten om een maximale boommaat te noemen. Het vergoeden van te dure bomen zou een onevenredig zwaar beslag op de beperkte financiële middelen van de regeling leggen.

De kleinere initiatieven worden momenteel verzameld door stichting IKL, NMF Limburg en IVN zodat plannen tot uitvoering kunnen worden gebracht. In dit voorbereidingsproces tot de formele aanvraag is de ondersteuning vanuit Plan Boom zeer welkom. Parallel hieraan zet het Bomenplatform zich in om cofinancieringen binnen te halen, waardoor de 50% eigen financiering haalbaar wordt.

Aanplant in herfst

Met het procesgeld en de uitvoeringssubsidie van de provincie Limburg kunnen de initiatiefnemers, zoals gemeenten en organisaties samen met stichting IKL, NMF Limburg en IVN aan de slag om de plannen concreet uit te werken en aan te vullen tot aanplantplannen/beplantingsplannen. Daarna kunnen de piketpaaltjes worden gezet om in de herfst een fikse eerste aanplant te doen. Met dit actieve proces wil het Bomenplatform draagvlak creëren en zoveel mogelijk mensen erbij betrekken! Bomen aanplanten door en voor Limburgers!

Het voornemen is om in december dit jaar een ‘Provinciale BoomPlantdag’ te houden zodat komend voorjaar de nieuwe aanplant trots valt te bewonderen met activiteiten op de Boomfeestdag 2021!

Bomenplatform: Provincie Limburg, IKL, NMF Limburg en IVN