Natuur en Milieufederatie Limburg en IKL zijn op zoek naar boomplantinitiatieven

7 mei 2020

Natuur en Milieufederatie Limburg en IKL zijn op zoek naar boomplantinitiatieven

Samen met provincie Limburg, IVN en stichting IKL is de Natuur en Milieufederatie Limburg druk bezig om in onze provincie boomplantinitiatieven van de grond te krijgen. Als je een boomplantinitiatief hebt, maar daarbij ondersteuning zoekt, roepen wij je op om je initiatief zo snel mogelijk bij ons te melden via het online vragenformulier. Wij helpen je dan om het initiatief rond te krijgen inclusief financiële ondersteuning. Samen maken we van 1 + 1 = 4 bomen! Het gaat overigens niet alleen om bomen, maar om alle vormen van landschappelijke beplanting (houtwallen, singels, heggen, geriefhoutbosjes etc.).

Provinciale subsidieregeling

De provincie Limburg wil in onze provincie 1 miljoen bomen aanplanten. Om dit mogelijk te maken is de subsidieregeling ‘Aanplant bomen in Limburg 2020’ gestart. De criteria om voor subsidie in aanmerking te komen zijn dat er minimaal 100 bomen worden aangeplant, op een bosbouwkundig verantwoorde manier, met diverse inheemse boomsoorten en op een duurzame standplaats. Aanvragen die hieraan voldoen van minimaal € 50.000,- worden door de provincie met maximaal 50% gefinancierd. Binnen de subsidiabele kosten zitten de plantmateriaalkosten en de kosten die noodzakelijk zijn om het plan uit te werken en ook de aanplant te organiseren. Streven is maximaal 20% interne kosten (overhead) van de totale subsidiabele kosten van een organisatie.

Vangnetregeling

Aangezien er waarschijnlijk veel mensen en organisaties zijn die bomen willen planten, maar niet kunnen voldoen aan de eis om minimaal € 25.000,- zelf in te leggen, is er een zogenaamde Vangnetregeling opgesteld. Hierbij worden per gemeente meerdere kleine initiatieven gebundeld en als één geheel door de betreffende gemeente ingediend om zo toch te voldoen aan de drempelwaarde van € 25.000,-.

NMF Limburg en IKL zijn nu bezig om deze kleine initiatieven te verzamelen, vandaar dat we deze oproep doen. Ook gaan we inspirerende sessies organiseren met lokale groepen om plannen op te halen, samen te creëren en naar cofinanciering te zoeken. De plannen worden daarna uitgewerkt tot concrete aanplantplannen zodat zij passen binnen de subsidieregeling.

Meld jouw boomplantinitiatief aan

 

Plan Boom: 10 miljoen bomen

Het landelijke project Plan Boom is een initiatief van Landschappen.nl, waaronder de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties en IKL, met geld van de Postcodeloterij, om in heel Nederland 10 miljoen bomen te planten in de periode 2020-2023.

IKL en de NMF Limburg kunnen vanuit Plan Boom procesgeld aanvragen om voor o.a. gemeenten, (natuur)organisaties, groengroepen en dorpsraden locaties te zoeken om bomen te planten en vrijwilligers te mobiliseren. Maar ook om te helpen bij het vinden van financiering van plantgoed door crowdfunding, het opzetten van (donatie)campagnes, het aangaan van partnerships met bedrijven, het verkopen van deelnemerspakketten / plantregeling, het organiseren van ‘boom-afhaal-plant-dagen’ en buurtplantdagen. Verder kunnen met lokale groepen inspiratiewandelingen gemaakt waarbij vragen worden beantwoord als: Waar missen we nou een fraai groen landschap? Waar missen we bomen en wat kunnen we eraan doen? Daarnaast worden mensen geïnspireerd om zélf aanplantingen op te pakken.

Mocht je interesse hebben in een inspiratiewandeling of een van de andere genoemde activiteiten, neem dan contact op met Grietje Lenstra.