Bouw grote loods tast Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan

12 mei 2017

Bouw grote loods tast Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan

Het Rijk heeft Zuid-Limburg aangewezen als één van de twintig Nationale Landschappen van ons land. Dit zijn gebieden met een unieke combinatie van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke elementen en kwaliteiten.

Vele partijen bemoeien zich om de unieke kernkwaliteiten van Zuid-Limburg te beschermen en verder te ontwikkelen. Desondanks nemen gemeenten nog steeds ruimtelijke beslissingen, die leiden tot een sluipende aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en verdergaande verrommmeling van het fraaie en hooggewaardeerde Zuid-Limburgse landschap.

Een voorbeeld daarvan is de bouw van een grote paardenstal aan de rand van de Bemelerberg, éeén van de pareltjes van het Heuvelland. De NMF Limburg is verbaasd en verontwaardigd over de medewerking van de gemeente Eijsden-Margraten aan de bouw en vraagt in een brief om opheldering.

Download hieronder de brief.

Brief aan B&W gemeente Margaten

Bouw grote loods tast Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan