Centrale Zandwinning Weert mag bestaand bos niet meetellen bij compensatie

15 mei 2021

Centrale Zandwinning Weert mag bestaand bos niet meetellen bij compensatie

De Raad van State heeft een streep gezet door het plan van Centrale Zandwinning Weert (CZW) om bos dat is gekapt voor zandwinning rond het Blauwe Meertje (IJzeren Man) deels te compenseren met bestaand bos.

Zandwinning Blauwe Meertje IJzeren Man Weert
Foto: WdG

Bij de herinrichting van te ontgronden percelen in de IJzeren Man in Weert, moest volgens het eindplan 23,6 ha aan natuur worden gecompenseerd. En wel binnen het gebied waarvoor de ontgrondingsvergunning was afgegeven. Volgens de Stichting Groen Weert wordt in het eindplan 7 ha al bestaand bos (het Broekbos dat buiten het gebied ligt) ten onrechte ook meegeteld bij de compensatie. De Raad van State heeft de stichting daarin gelijk gegeven.

Voorgeschiedenis

Centrale Zandwinning Weert heeft een vergunning voor het ontgronden van percelen in de IJzeren Man te Weert. Hiertegen hadden diverse natuurorganisaties waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, de Ecologische Werkgroep Weert Zuid en de Stichting Groen Weert beroep ingesteld, aangezien een belangrijke ecologische zone van ruim 60 ha hiermee verloren ging. De Raad van State verklaarde in 2017 dit beroep echter ongegrond, waarmee de ontgrondingsvergunning onherroepelijk werd. In het eindplan van CZW wordt onder meer uitgegaan van een dagstrand, een duikplas en wandel- en fietspaden. In 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten dit eindplan goedgekeurd; hiertegen heeft de Stichting Groen Weert bezwaar gemaakt maar dit bezwaar werd door het college ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft de stichting beroep ingesteld en de Raad van State deed hier op 28 april jl. uitspraak over.

De uitspraak van de Raad van State

Volgens de Raad van State heeft het college van Gedeputeerde Staten ten onrechte het Broekbos bij de bos- en natuurcompensatie betrokken. Gelet op de omvang van dit bos, is daarnaast onduidelijk of er binnen het ontgrondingsgebied van zo’n 60 ha voldoende ruimte overblijft om de afgesproken 23,6 ha bos- en natuurcompensatie aan te leggen.

Lees de volledige uitspraak.

 

Foto: Wikipedia

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do