Doe mee met Werksessie – Visieontwikkeling landelijk gebied Zuid-Limburg

24 april 2023

Doe mee met Werksessie – Visieontwikkeling landelijk gebied Zuid-Limburg

We staan aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied, vastgelegd door het Rijk in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Voor 1 juli zal de provincie Limburg een eerste versie van het Limburgse gebiedsprogramma aanleveren bij het ministerie. In mei organiseert zij hiertoe een aantal ateliersessies waar Limburgse stakeholders, waaronder de NMF Limburg, de terreinbeheerders, LLTB, het waterschap en de gemeenten, input kunnen geven. Als voorbereiding hierop nodigen we je uit om met ons mee te denken over de toekomst van Zuid-Limburg. Doe mee met de Werksessie – Visieontwikkeling landelijk gebied Zuid-Limburg op 2 mei a.s. van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Aanmelden werksessie

Landschap in transitie

We willen de kwaliteit van onze natuur verbeteren, ons watersysteem robuuster en gezonder maken en op weg naar een klimaatneutraal landelijk gebied. De natuur kan niet langer wachten en op meerdere vlakken zullen grote stappen moeten worden gezet om drukfactoren op de natuur te verminderen, niet in de laatste plaats op het terrein van de overbelasting aan stikstofdepositie, grondwateronttrekkingen en grondwaterpeilverhoging. Een forse inzet op natuurherstel en -behoud is nodig om zo ruimte te creëren voor duurzame economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vergt een grote transitie van de landbouw. Maar het is niet de eerste keer dat Limburg voor een grote transitie van de landbouw staat. Ook de vorige keren is het de sector, na een heftige periode, gelukt om grote stappen te zetten, die hebben geleid tot een lange periode van bloei.

Praktisch

Locatie:
Gemeenschapshuis ‘t Keerhoes
Limburgerstraat 78
6267 CG Cadier en Keer

Avondprogramma:

18:30 | Start – welkom en korte introductie

18:45 | Limburgs programma landelijk gebied – doelen, proces en voortgang

19:00 – 19:30 | Presentatie concept visie Zuid-Limburg

19:30 – 20:15 | Werksessie – uiteen in groepen

  • Missen wij nog initiatieven die bijdragen aan de doelen?
  • Welke lokale aandachtspunten wilt u meegeven [eventueel op kaart]?
  • Verdere input op de visie de Meinweg

20:15 – 20:30| Afronding en vervolgstappen

Aanmelden werksessie

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do