Drukbezocht symposium Bijeen voor Bijen en Bermen

7 juni 2023

Drukbezocht symposium ‘Bijeen voor Bijen en Bermen’

Op woensdag 7 juni organiseerden de Natuur en Milieufederatie Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een bijen- en bermensymposium in de Spil in Maasbracht. Met ruim 160 deelnemers, waaronder imkers, beleidsadviseurs, terreinbeheerders en geïnteresseerden was het een goedbezochte en inspirerende bijeenkomst.

Excursie naar bloemrijke berm als onderdeel van symposium Bijeen voor Bijen en Bermen
Excursie naar bloemrijke berm als onderdeel van symposium Bijeen voor Bijen en Bermen

Over het symposium

Sprekers zoals Cyriel Lendfers en Annemiek van Dijk deelden waardevolle inzichten over het belang van het juiste bermbeheer en het behoud van bijenpopulaties. Ook werden succesvolle initiatieven van gemeenten zoals Maasgouw en Maastricht gepresenteerd, waar gefaseerd maaien en het inzaaien van inheemse bloemenmengsels bijdragen aan het creëren van leefgebieden en verbindingszones. Het symposium bood tevens ruimte voor discussie over bijeninventarisatie, Aziatische hoornaarbestrijding en de betrokkenheid van burgers bij bermbeheer. Na het plenaire deel was het tijd voor de praktijk met inspirerende excursies naar bloemrijke bermen en een wadi in de gemeente Maasgouw.

Bijvriendelijk bermbeheer

Voor de Natuur en Milieufederatie Limburg was het doel van de bijeenkomst om bewustzijn te creëren en gemeenten aan te moedigen om hun groen bijvriendelijk te beheren. Bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving van bloemen, planten en gewassen en zijn daarmee cruciaal voor de voedselproductie en biodiversiteit. Door aandacht te besteden aan bermen als leefgebied voor bijen, kunnen we hun populaties ondersteunen en de gezondheid van onze ecosystemen verbeteren.

Foto’s: Jan Corstjens en NMF Limburg

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do