Eerste Dag van de Stilte op woensdag 27 april

21 april 2011

Eerste Dag van de Stilte op woensdag 27 april

Op 27 april 2011 wordt de eerste Dag van de Stilte georganiseerd in Limburg, gelijktijdig met de International Noise Awareness Day. Er vinden op die dag stilte-activiteiten plaats in de Limburgse gemeenten Valkenburg, Leudal, Stein, Venray en Roerdalen.

Meer informatie over het project Hoor de Stilte en over de activiteiten die op 27 april plaatsvinden, vind je hier

Daarnaast is in maart jongstleden een enquête gehouden onder recreanten, wandelaars en bezoekers in negen stiltegebieden in Limburg. Er is met name onderzocht hoe zij de stilte in deze gebieden beleven.

Ruim 75% van de geënquêteerden wist dat ze recreëerden in een stiltegebied, ook gaven zij aan te weten wat een stiltegebied precies is.

82% vond het daadwerkelijk stil in het gebied. Het geluid van vogels staat bovenaan in de lijst van meest gehoorde geluiden. Als storend werden ervaren: geluiden afkomstig van auto’s, vliegtuigen, mountainbikers én luidruchtige mensen. Zij gaven tevens aan dat het stiltegebied stil moet blijven, omdat dit hen rust en ontspanning geeft en omdat dit nodig is voor flora en fauna.

Leuke wetenswaardigheid is dat 17% van de bezoekers niet uit Limburg afkomstig is; 4% kwam uit België of Duitsland en 14% uit andere delen van het land, met name uit de Randstad.

Eerste Dag van de Stilte op woensdag 27 april

Tags: