Eerste projecten ontvangen een bijdrage uit Fonds Natuurkracht

11 mei 2023

Eerste projecten ontvangen een bijdrage uit Fonds Natuurkracht

Eerste twee projecten ontvangen een bijdrage uit Fonds Natuurkracht en gaan dit jaar nog van start. Het gaat om een voorbeeldproject van landschappelijke ingrepen die het water in het Geul- en Gulpdal vertragen en om een lesprogramma voor scholen in de regio.

Foto: ARK Rewilding Nederland

Graften en hagen tegen wateroverlast

Het eerste is een voorbeeldproject natuurherstel in het agrarisch landschap. Door herstel en aanplant van kale graften (een mini-terras op een helling die begroeid is met struiken) en aanplant van struweelhagen rondom Vrouwenheide in Eys en Simpelveld wordt water vertraagd en beter vastgehouden. Dit gebeurt op hooggelegen en steil terrein waarop het water nu nog veel te snel afstroomt naar de Eyserbeek (en uiteindelijk naar de Geul). Het project is bijzonder vanwege de nauwe samenwerking tussen Stichting het Limburgs Landschap en het agrarische bedrijf Heuvel Angus ter plekke.

Leerlingen met hoofd, hart en handen aan de slag

Het tweede project is een lesprogramma voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in het Geul- en Gulpdal. Met het lesprogramma kunnen leerlingen straks met hun hoofd, hart en handen ervaren en leren hoe wateroverlast en droogte samenhangen. Ze zien in de praktijk hoe de natuur haar werk doet en gaan zelf aan de slag. De leerlingen maken een plan en krijgen budget voor natuur op hun eigen school. Ook krijgen ze IVN Tuiny Forest pakketten waarmee ze in hun eigen tuin kunnen helpen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
Lees meer over deze projecten

Over het Fonds Natuurkracht

De natuur is onze bondgenoot bij het voorkomen van wateroverlast in het Zuid-Limburgse Landschap. Het Fonds Natuurkracht ondersteunt graag iedereen die een idee, of zelfs al een plan heeft, dat bijdraagt aan dit doel. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld dankzij de Nationale Postcode Loterij. Projectvoorstellen kunnen jaarrond worden ingediend. Een paar keer per jaar worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

Hulp is beschikbaar

Vanuit Natuurkracht wordt aangeboden om te helpen bij het schrijven van een projectvoorstel. Er is regelmatig een spreekuur voor mensen met vragen of ideeën. De spreekuren en andere activiteiten staan op de website natuurkracht.org. Natuurkracht is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, ARK Rewilding Nederland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds, met steun van de Nationale Postcode Loterij.

 

Wil je reageren? Neem contact op met Ruben

Profiel Ruben Vleeschouwers

Ruben Vleeschouwers

Adviseur Water & Milieu

Bereikbaar: Ma t/m do