Energielandgoed Wells Meer in 2022 van start

16 december 2021

Energielandgoed Wells Meer in 2022 van start

In 2022 zal zeer waarschijnlijk worden gestart met de realisatie van het eerste deel van het 400 ha grote Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen. De verwachting is dat in 2025 kan worden begonnen met de bouw van vier windturbines en zonnevelden met variërende intensiteit en opstellingsvormen.  

Impressie Energielandgoed Wells Meer
Impressie Energielandgoed Wells Meer (bron: energielandgoedwellsmeer.nl)

Oprichting BV en aanvraag SDE++ subsidie

In juli van dit jaar is er een besloten vennootschap (BV) opgericht voor de ontwikkeling van het Energielandgoed. Deze BV houdt zich bezig met het verkrijgen van subsidie uit de regio en het aanvragen van een subsidie voor duurzame energieproductie (SDE++). In januari wordt bekend of de SDE++ subsidie voor het eerste deel van het Energielandgoed wordt toegekend. In een later stadium zal de BV zich bezig houden met aanbestedingen, het aantrekkingen van financieringen en de realisatie en exploitatie van het Energielandgoed. De gemeente Bergen is op dit moment de enige aandeelhouder binnen de BV.

Planning bouw Energielandgoed

De verwachting is dat in 2022 gestart kan worden met de realisatie van het eerste deel van het Energielandgoed; dit betreft een klein gedeelte dat gerealiseerd kan worden op basis van het bestaande elektriciteitsnetwerk. Waarschijnlijk kan in 2025 gestart worden met de bouw van vier windturbines die in een vierkant zullen worden opgesteld. De realisatie van de zonnevelden (inclusief het zonnepark) zal volgens planning in 2 fases plaatsvinden: de eerste fase in 2025 en de tweede fase in 2027.

Vergunningsaanvraag innovatieboulevard ingediend

Er is bij de gemeente Bergen een vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van vier zonnevelden bij de energieboulevard. In de aanvraag wordt uitgegaan van zonnepanelen op een verhoogde constructie: hiermee kan de ruimte onder de panelen ook worden gebruikt, bijvoorbeeld voor fruitteelt of ander agrarisch gebruik. Afhankelijk van de keuze voor een zuid- of oost-west opstelling, komen er zo’n 60.000 zonnepanelen op de velden te liggen.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do