Graafwerkzaamheden voor golfbaan Zaarderheiken moeten stilgelegd worden

4 februari 2021

Graafwerkzaamheden voor golfbaan Zaarderheiken moeten stilgelegd worden

De voorzieningenrechter heeft besloten dat de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een golfbaan bij Parc Zaarderheiken stilgelegd moeten worden. De rechter concludeert dat het zonder meer duidelijk is dat er grote financiële belangen spelen om de werkzaamheden te kunnen voortzetten, maar dat de belangen van de dassenpopulatie in dit geval zwaarder wegen.

Graafwerkzaamheden Parc Zaarderheiken
Foto: Jan Baars (Dassenwerkgroep Limburg)

Verzoek om voorlopige voorziening

In onze nieuwsbrief van november 2020 besteedden wij al aandacht aan de werkzaamheden bij Parc Zaarderheiken: we berichtten toen dat stichting Das & Boom en de Dassenwerkgroep mede namens de NMF Limburg een verzoek tot handhaving hadden ingediend bij de provincie Limburg. Omdat dit geen resultaat opleverde hebben we op 14 januari jl. de rechtbank in Roermond verzocht om de graafwerkzaamheden voor de aan te leggen golfbaan stil te leggen. Deze werkzaamheden vinden namelijk plaats in belangrijk leefgebied van de aldaar aanwezige dassen: als de werkzaamheden niet stoppen zullen zij waarschijnlijk niet overleven, omdat zij dan geen voedsel meer kunnen vinden.

Dassen in de knel

In de uitspraak staat dat in Zaarderheiken geen sprake is van het feitelijk beschadigen of vernielen van dassenburchten. Een dergelijke vernieling betekent een overtreding op de Wet natuurbescherming (Wnb). Maar van een overtreding op de Wnb is ook sprake als door een ingreep in het eet- en leefgebied de aanwezige dassen door voedselgebrek gedwongen zijn hun burcht(en) te verlaten. Volgens de rechter blijkt uit zowel uit de rapporten bij de vergunningaanvraag als uit het rapport van Jan Baars van de Dassenwerkgroep, dat er eet- en leefgebieden van de das verloren gaan.

Eerst compenseren en dan pas graven

Ecologisch Bureau Meervelt heeft het ecologisch onderzoek voor de aanleg van de golfbaan uitgevoerd en ook het Ecologisch Werkprotocol geschreven. Volgens Meervelt kunnen de plannen voor de golfbaan zonder ontheffing worden gerealiseerd, omdat in de eindsituatie de aantasting van eet- en leefgebieden is gecompenseerd. Het Ecologisch Werkprotocol beschrijft de volgorde van werkzaamheden, waarbij van belang wordt geacht dat de werkzaamheden in het zuidelijk deel van het plangebied pas mogen beginnen als de werkzaamheden in het noordelijk deel van het plangebied klaar zijn én nieuw eet- en leefgebied hebben opgeleverd. Meervelt heeft echter niet onderzocht of de geplande werkzaamheden er toe zullen leiden dat de dassen hun burcht(en) gaan verlaten. Meervelt spreekt van compensatie op termijn van verloren gegaan eetgebied, maar motiveert niet of en in hoeverre er sprake is van het voorkomen van overtredingen. Meervelt lijkt de overtreding te accepteren en verloren gegaan eetgebied achteraf te compenseren. Daarnaast staat in het rapport ‘De dassenpopulatie en het toekomstige golfterrein Parc Zaarderheiken’ van Jan Baars dat de dassenpopulatie in het plangebied een kleine, geïsoleerde populatie is geworden, die is aangewezen op het huidige gebied Zaarderheiken als leef- en foerageergebied. De nieuw aan te leggen golfbanen, groenstroken en fruitbomen leveren volgens Baars de komende 10-15 jaren geen voedsel voor de das en mogen niet als compensatie meegerekend worden.

Uitspraak van de rechter

De voorzieningen rechter heeft de (grote) financiële belangen van de initiatiefnemers van de golfbaan afgewogen tegen het belang van bescherming van de das. Aangezien het verjagen van de das tot onomkeerbare gevolgen zou leiden, weegt in dit geval het laatste belang zwaarder.

 

Kaart van geplande golfterrein nabij knooppunt Zaarderheiken

Kaart van het geplande golfterrein nabij knooppunt Zaarderheiken.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do