Groene Bondgenoten: Samen voor een Groenere Toekomst

15 april 2024

Groene Bondgenoten: Samen voor een Groenere Toekomst

Onder de vlag van ‘Groene Bondgenoten’ bundelen LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland hun krachten om de biodiversiteit en het landschap in Nederland te verbeteren. Dit initiatief strekt zich niet alleen uit tot beschermde natuurgebieden, maar richt zich juist op het versterken van de groene leefomgeving doorheen het hele land. De onmisbare rol van groene vrijwilligersgroepen staat hierbij centraal.

In 2023 zag het Fonds Groene Bondgenoten het levenslicht, met als doel de samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te bevorderen en financiële ondersteuning te bieden voor initiatieven die de kwaliteit van onze groene omgeving verbeteren. Vanaf 1 maart 2024 staat het fonds open voor nieuwe aanvragen.

Waarvoor kun je een aanvraag doen?
Groene vrijwilligers kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor initiatieven die:
• Samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen bevorderen.
• Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving, ook in stedelijke gebieden.
• Gericht zijn op Basiskwaliteit Natuur en de Omgevingswet.
• Voorbeelden van activiteiten waarvoor financiering kan worden aangevraagd zijn onder andere het organiseren van samenwerkingsactiviteiten, trainingen op maat, kennisdeling, netwerkbijeenkomsten, monitoring van natuur, en inrichtingsmaatregelen ter bevordering van biodiversiteit.

Wie kan een aanvraag doen en hoe?
Groene vrijwilligersgroepen, bij voorkeur met een juridische entiteit zoals een stichting of vereniging, kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen dienen uiterlijk 30 november 2024 te worden ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier en begrotingssjabloon, te sturen naar de secretaris van het fonds, Frank Velthuizen via info@groenebondgenoten.nl. Het aanvraagformulier en het sjabloon is te vinden op de pagina Stimuleringsfonds | Omgevingswet. 

Waarvoor kun je bij Groene Bondgenoten terecht?
Groene Bondgenoten biedt een scala aan ondersteuning, variërend van informatie en kennisdeling tot financiële ondersteuning voor lokale initiatieven die bijdragen aan meer biodiversiteit. Onderzoek de kwaliteit van jouw omgeving en ontvang advies om deze te verbeteren. Daarnaast biedt Groene Bondgenoten informatie over het uitdaagrecht en de Omgevingswet, waarmee je invloed kunt uitoefenen op het groenbeleid in jouw gemeente. Direct naar de website >

Samen streven we naar een groenere toekomst, waarin de natuur de ruimte krijgt die het verdient. Doe ook mee en maak het verschil!

Tags:

Neem contact met ons op

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do