Industrieterrein De Spurkt voorlopig van de baan

10 februari 2021

Industrieterrein De Spurkt voorlopig van de baan

Het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wilde bedrijventerrein De Spurkt realiseren ten noorden van Venray, in het dal van de Loobeek. De plannen hiervoor zijn voorlopig van de baan, omdat de gemeenteraadsleden vinden dat ze onjuist zijn geïnformeerd en omdat er veel weerstand tegen de komst van het industrieterrein is van bewoners en natuurorganisaties, waaronder de NMF Limburg.

Loobeekdal
Foto: Loobeekdal | Stichting Burgers van Venray

 

Zienswijzen

In 2019 heeft de NMF Limburg al een zienswijze ingediend op de zogenaamde ‘Notitie reikwijdte en detailniveau De Spurkt’. In de zomer van 2020 hebben we een volgende zienswijze ingediend op het ‘Ontwerpbestemmingsplan De Spurkt’. Hierin is ingegaan op de volgende punten:

  • aantasting van het Loobeekdal en de Bronsgroene landschapszone;
  • onjuistheden in de stikstofberekeningen;
  • ernstige aantasting/verlies van leefgebieden van zwaar beschermde soorten zoals de boomkikker, huismus, steenuil en vleermuizen;
  • achteruitgang van de biodiversiteit;
  • het in gevaar komen van de dassenpopulatie in de regio.

Juristen trekken informatie van wethouder in twijfel

De gemeenteraadsleden wilden graag een second opinion omdat er werd getwijfeld aan de informatie over De Spurkt van verantwoordelijk wethouder Jan Loonen. Daarom is er in januari een bijeenkomst geweest, waarbij juristen uitleg gaven over de plannen voor De Spurkt. Jan Loonen had onder meer aangegeven dat het bedrijventerrein nodig was voor de uitbreiding van Venrayse ondernemingen, dat er met name kleinschalige bedrijven zouden komen en dat De Spurkt heel groen en ecologisch verantwoord zou worden aangelegd. Dit alles werd door de juristen in twijfel getrokken. Zo stond in de plannen dat het terrein rond de bedrijven de bestemming groen krijgt, maar in de plannen wordt dat niet geborgd: er wordt alleen aangegeven dat er groen mág komen. Daarnaast werd gezegd dat alleen Venrayse bedrijven zich op het industrieterrein zouden mogen vestigen, maar ook dat is niet op papier vastgelegd. Verder wordt in de stukken gesproken over (zeer) grootschalige logistiek.

Maatschappelijke dialoog over het bedrijventerrein

Eind januari heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad laten weten de plannen voor De Spurkt terug te trekken. Het wil nu een ‘maatschappelijke dialoog’ starten over de plannen voor het bedrijventerrein. Het gevolg hiervan is wel dat de gemeente Venray nu niet meer het recht heeft percelen voor De Spurkt als eerste te kopen, omdat dat recht op 3 februari vervalt. Daarna kunnen de eigenaren van de percelen hun grond ook aan anderen dan de gemeente verkopen.

Onderzoek naar gronddeal van wethouder Jan Loonen

Verder heeft de Venrayse politiek ingestemd met een onderzoek naar een gronddeal uit 2016 met het Waterschap Limburg, waar wethouder Jan Loonen als privé-persoon bij betrokken was. Volgens een artikel van het NRC kocht Loonen in 2016 37 hectare grond in het Loobeekdal van het waterschap. Loonen kreeg hiervoor ruim 555.000 euro van het waterschap, omdat de grond de bestemming natuur in plaats van agrarische grond zou krijgen, in verband met het voorgenomen meanderen van de Loobeek. Vanwege deze bestemmingsverandering daalde de prijs die hij uiteindelijk voor de grond moest betalen aanzienlijk. Het Waterschap Limburg legt de deal nu voor aan een onafhankelijke integriteitscommissie.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do