Lancering Natuurinclusieve Landbouw Limburg tijdens bijensymposium ‘Bijeen voor bijen’

14 juli 2022

Lancering Natuurinclusieve Landbouw Limburg tijdens bijensymposium ‘Bijeen voor bijen’

In 2015 heeft een coalitie van 20 Limburgse partners het convenant ‘Limburgers bijeen voor bijen’ ondertekend om gezamenlijk te werken aan het herstel van de biodiversiteit en de bijenpopulatie in het bijzonder. Op maandag 11 juli 2022 werd het uitvoeringsprogramma Natuurinclusieve Landbouw Limburg gelanceerd tijdens het jaarlijkse bijensymposium. De organisatie van het symposium was in handen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

Gezamenlijk uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld door de provincie zelf, Waterschap Limburg, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Natuurrijk Limburg, de Natuur en Milieufederatie Limburg, BioLogisch Limburg, Wageningen University & Research en HAS Hogeschool. De uitvoering is in handen van Natuurinclusieve Landbouw Limburg.

De Provincie Limburg stelt één miljoen euro ter beschikking voor dit programma. Dat maakte gedeputeerde Lia Roefs op het symposium bekend. Met het beschikbare geld wordt onder meer  gewerkt aan de invoering van een biodiversiteitsmonitor, kunnen pilotprojecten en zogeheten ‘inspiratiebedrijven’ geholpen worden, is er ruimte voor coaching en begeleiding voor bedrijven die willen omschakelen. Ook wordt een start gemaakt met het opzetten van een (bodem-) kennisplatform en een provinciaal Landbouwloket.

Vijftig procent van Limburg natuur in 2030

“Een mooie start”, zegt Ton Hermanussen tijdens het symposium, “maar het kan niet blijven bij pilots en demo’s, alle boeren in Limburg moeten hiermee aan de slag. Vijftig procent van Limburg natuur in 2030, dat is de ambitie van de Natuur en Milieufederatie Limburg.”

“Natuur kan dan niet beperkt blijven tot de natuurgebieden, maar is overal. Hiervoor is het nodig dat natuur een integraal onderdeel vormt van de ruimtelijke plannen en dat we ons inzetten voor een natuurinclusieve stad, natuurinclusieve industrie, natuurinclusieve infrastructuur, én natuurinclusieve landbouw. Dát is de reden dat de Natuur en Milieufederatie als partner meewerkt aan dit programma.”

Wat zou de natuur doen?

We zullen serieuze stappen moeten maken met natuurinclusieve landbouw in Limburg. Natuurinclusieve landbouw is een manier van agrarisch ondernemen waarbij extra aandacht is voor de natuur en die een positief effect heeft op biodiversiteit. Dit kan zich niet beperken tot agrarisch natuurbeheer maar moet onderdeel zijn van het bedrijfsmodel. Het betekent mét de natuur samenwerken, door zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen en kunstmest, waardevol en lokaal voedsel te produceren. De natuur als voorbeeld zien en natuurlijke oplossingen boven technische oplossingen verkiezen door de vraag te stellen: wat zou de natuur doen?

‘Bijeen voor bijen’: de Natuur en Milieufederatie pakt in 2023 de handschoen op

In 2023 is de Natuur en Milieufederatie Limburg aan zet om als partnerorganisatie vorm te geven aan ‘Bijeen voor bijen’.  Directeur Ton Hermanussen licht alvast een tipje van de sluier: “Wij gaan het in 2023 anders doen, waarschijnlijk geen symposium in een Kasteel. Wel samen, waarschijnlijk in het veld.”

Kijk voor meer info op www.natuurinclusievelandbouwlimburg.nl

Bekijk ook onderstaande videoimpressie van het symposium op de prachtige locatie Kasteel Limbricht.

 

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do