Milieufederatie niet eens met voorbarige locatiekeuze gemeente racecircuit De Peel

15 december 2010

Milieufederatie niet eens met voorbarige locatiekeuze gemeente racecircuit De Peel

De Milieufederatie heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad van de gemeente Venray. Zij is het niet eens met de voorbarige conclusie van het college van burgemeester en wethouders om de Bakelse Dijk te kiezen als meest geschikte locatie voor racecircuit De Peel voordat het onderzoek hiernaar volledig is afgerond.

,,We zitten nog midden in de procedure van het zoekproces. Er zijn zes locaties opgenomen in het rapport, die nog verder uitgewerkt dienen te worden, aldus directeur Hans Heijnen van de Milieufederatie. ,,De gemeente Venray heeft evenwel al haar keuze gemaakt. Dat vinden wij voorbarig, vandaar dat we het nodig vonden om de gemeenteraad van Venray te informeren over ons standpunt. Het lijkt ons dat je geen conclusies kunt trekken op basis van een onvolledig rapport.”

De Milieufederatie vindt dat het plan MER verder uitgewekt moet worden door de provincie en de gemeenten die nu in beeld zijn als geschikte locatie voor het racecircuit. ,,Pas dan kun je een weloverwogen besluit nemen. Onze voorkeur gaat uit naar een bundeling van auto- en motorsporten in Venlo. We hebben vernomen dat daar al plannen zijn voor een nieuw motorcrossterrein. Dan zou daar ook een racecircuit niet misstaan. Het lijkt ons de moeite om hier eens nader naar te kijken en te bestuderen wat de mogelijkheden zijn. In ieder geval moet het onderzoek afgerond worden zoals ook overeengekomen is in een overeenkomst tussen de gemeente Venray en de MIlieufederatie. Afspraken zijn immers gemaakt om je er ook aan te houden. En één van de afspraken die gemaakt zijn is, dat we serieus gaan kijken naar andere locaties dan de Bakelse Dijk in Venray, waar het circuit nu is gelegen.”

Brief SML gemeenteraad Venray racecircuit De Peel

Milieufederatie niet eens met voorbarige locatiekeuze gemeente racecircuit De Peel