Natuur en Milieufederatie Limburg neemt deel aan Participatiecoalitie Limburg

1 juni 2020

Natuur en Milieufederatie Limburg neemt deel aan Participatiecoalitie Limburg

In het Klimaatakkoord zijn middelen vrijgemaakt om in de energietransitie de beweging van onderop te versterken. Hieruit is de Participatiecoalitie ontstaan, landelijk gevormd door HIER klimaatbureau, Buurkracht, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, LSA bewoners en de Energieloketten.

De projectgroep Participatiecoalitie Limburg bestaat uit:

  • Har Geenen, Andres Bauer en Wim Fleuren voor REScoop Limburg;
  • Floris Mokveld voor REScoop Limburg en Natuur en Milieufederatie Limburg;
  • Theo van Hoek voor Buurkracht;
  • Carel van der Zanden voor Natuur en Milieufederatie Limburg.

Wat wij doen?

We werken van onderop aan de realisatie van het Klimaatakkoord. In het bijzonder aan het mede vormgeven van de Regionale Energie Strategieën (RES’sen) en aan de aanpak van wijken richting aardgasvrij. Hoe doen we dat?

RES’sen
Zowel in de RES Noord- en Midden-Limburg als in de RES Zuid-Limburg nemen wij deel aan de klankbordgroep. Daarin wordt naast aandacht voor zorgvuldige inpassing van wind- en zonprojecten ook bijzondere aandacht gevraagd voor participatie en lokaal eigendom. Dit laatste door masterclasses te verzorgen over het in het Klimaatakkoord genoemde streven naar 50% lokaal eigendom van grootschalig opgewekte energie. Na het vaststellen van de concept RES’sen spannen wij ons in om de groene en de energieachterban bijeen te brengen om de lokale plannen voor grootschalige opwek te delen. Zo willen we komen tot zoveel mogelijk overeenstemming en zorgvuldige inpassing in de omgeving.

Lees meer over de RES’sen

 

Wijkaanpak Aardgasvrij
Alle gemeentes moeten eind 2021 een zogeheten TransitieVisieWarmte opleveren. De Participatiecoalitie Limburg wil bewonersinitiatieven helpen in het proces naar een intentieovereenkomst met de gemeente richting een aardgasvrije wijk. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen tot nu toe met dit onderwerp. Is de gemeente al bezig met de TransitievisieWarmte? Wordt er binnen je organisatie al over gesproken?

Stel ons daarvan op de hoogte en stuur een mailtje naar Floris Mokveld via info@bonaciklo.nl