Dierenbeschermingscentrum Limburg nabij N297 in Sittard-Geleen

16 november 2011

Dierenbeschermingscentrum Limburg nabij N297 in Sittard-Geleen

Nieuwe locatie Dierenbeschermingscentrum Limburg nabij N297

De Dierenbescherming Limburg gaat het Dierenbeschermingscentrum Limburg bouwen aan de N297 in Born. Dierenbescherming Limburg, betrokken natuurorganisaties (onder wie de Milieufederatie Limburg), Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen hebben daarover een akkoord bereikt.

De Dierenbescherming Limburg is bijzonder verheugd over deze plek. ,,De locatie is niet toevallig, in meerdere opzichten sluit deze perfect aan bij onze wensen en publieke dierenwelzijnseisen”, aldus voorzitter Peter Jens van Dierenbescherming Limburg. ,,De goede ontsluiting voor de regio, het samenspel met de betrokken natuurorganisaties en de omgeving maken deze plek tot een ideale uitvalsbasis. Welzijn van mens, dier en natuur komen samen, deze locatie levert ruim 7 hectare nieuwe natuur op.”

,,Zowel organisaties op het gebied van flora als op het gebied van fauna hebben elkaar op deze locatie gevonden,” aldus wethouder Pieter Meekels. ,,Dat is uniek en sterkt mij in het gegeven dat we hier een goede locatie gevonden hebben voor dit vernieuwend initiatief.”

Natuurmonumenten, de Milieufederatie, IVN Land van Swentibold en het Graetheidecomité zijn van meet af aan betrokken bij deze locatie die nu nog eigendom is van Natuurmonumenten. Volgens de natuurorganisaties is er sprake van een win-win-situatie. ,,Als compensatie voor de natuurakker van bijna twee hectare, wordt zeker zeven hectare nieuwe natuur aangelegd. Hiervoor stelt de gemeente grond in de nabijheid beschikbaar die vervolgens als natuur ingericht gaat worden. Zowel bij de inrichting als de ligging van de grond zullen landschap en natuur optimaal profiteren,”, zegt Eduard Habets van Natuurmonumenten Zuid-Limburg.

Natuurmonumenten ruilt de grond waarop het Dierenbeschermingscentrum Limburg wordt gebouwd met een stuk landbouwgrond van de gemeente. De Dierenbescherming zal vervolgens deze grond van de gemeente kopen. Daarnaast investeert de Dierenbescherming in de 7 hectare aan natuurontwikkeling.

Het stuk grond waar het Dierenbeschermingscentrum komt, heeft momenteel een agrarische bestemming en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het perceel heeft de aanduiding ‘nog te realiseren natuur’. Met de Provincie Limburg is overeenstemming over de inpassing van het centrum. ,,We zijn bereid om de EHS hiervoor licht aan te passen. Zeker gezien het feit dat we drie keer zoveel nieuwe natuur terugkrijgen,” zegt gedeputeerde Noël Lebens.

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp van het Dierenbeschermingscentrum. De natuurorganisaties zullen betrokken worden bij de bouw en inrichting van het terrein. Het streven is om in het voorjaar van 2012 te starten met de eerste fase van de bouw. Naast de realisatie van het Dierenbeschermingscentrum zal er geen andere ontwikkeling plaatsvinden.

In het Dierenbeschermingscentrum Limburg komen zoveel mogelijk diensten en activiteiten op het gebied van dierennoodhulp en dierenwelzijn samen. Het gaat dan om opvang, gezondheid en gedrag, hulpverlening, educatie en voorlichting. De drie dierenasiels in Zuid- en Midden-Limburg sluiten aan. Dit betekent een verbeterslag voor zowel dierenwelzijn als bedrijfsvoering. Ook dierenasiel De Reddingsboei te Geleen heeft onlangs formeel besloten, bij de opening van het Dierenbeschermingscentrum, zijn activiteiten hierin onder te brengen.

Intentie-overeenkomst Dierenwelzijnscentrum Sittard

Nieuwe locatie Dierenbeschermingscentrum Limburg nabij N297