Nieuwe directeur benoemd: Pascale Plusquin gaat aan de slag bij Natuur en Milieufederatie Limburg

29 februari 2024

Nieuwe directeur benoemd: Pascale Plusquin gaat aan de slag bij Natuur en Milieufederatie Limburg

Wij zijn verheugd om mee te kunnen delen dat Pascale Plusquin per 1 april 2024 de rol van directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg op zich zal nemen, als opvolger van Ton Hermanussen. Pascale Plusquin brengt een schat aan ervaring en passie met zich mee na eerdere functies in de (lokale) politiek. Nieuwsgierig naar deze visionaire leider en haar inzichten over natuur, milieu en landbouw? Lees verder om meer over haar te weten te komen.

Pascale Plusquin

Pascale Plusquin (1974) zal vanaf 1 april 2024 Ton Hermanussen opvolgen als directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Zij heeft sinds 2015 veel ervaring opgedaan als statenlid in het Limburgs Parlement, waar zij betrokken was bij belangrijke beleidsontwikkelingen en initiatieven op het gebied van natuur, landschap en landbouw. Ze heeft hier bewezen resultaten geboekt voor een mooi en duurzaam Limburg en zal zich bij NMF Limburg verder inzetten voor een meer natuurrijk, milieuvriendelijk en circulair Limburg.

Enkele successen van Pascale Plusquin
Onder haar politieke en bestuurlijke leiderschap zijn waardevolle verbindingen gesmeed tussen de agrarische sector en de natuur. Haar inspanningen hebben geleid tot het bevorderen van biologische en natuurinclusieve landbouw en ze heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de uitbreiding van groenblauwe netwerken en het verbinden en beschermen van natuurgebieden in Limburg. Onlangs slaagde ze erin het provinciale budget voor de bescherming en opvang van wilde dieren in Limburg met 25% te verhogen. Ze verschijnt regelmatig in de regionale en nationale media om aandacht te vragen voor de bescherming van natuur en milieu.

Pascale Plusquin over haar nieuwe rol als directeur bij de Natuur en Milieufederatie Limburg
”De zorg voor onze natuur is urgenter dan ooit. Deze generatie is de laatste die nog blijvend positief verschil kan maken, voordat cruciale systemen ineenstorten waardoor er onherroepelijke dramatische gevolgen voelbaar zullen worden. Die verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld en de generaties na ons voel ik in het diepst van mijn wezen. In de strijd voor het behoud van de natuur en een gezond leefmilieu weiger ik een passieve toeschouwer te zijn; in plaats daarvan sta ik vooraan, vastbesloten om actief te handelen.

Deze tijd vraagt niet alleen om een bepaalde focus, maar ook om het voortdurend inspelen op nieuwe uitdagingen. Ik ben breed geïnteresseerd en betrokken, en zal mij van groot tot klein, van de kwaliteit van ons oppervlaktewater tot het behoud van de kleinste bedreigde diersoort, inspannen om te beschermen wat er kan.”

Overstap naar NMF Limburg

”Het zijn uitdagende tijden, waarin veel moet gebeuren om de wereld beter te maken. Natuur, milieu en landgebruik zullen hierin een hoofdrol spelen. Ik ben vastbesloten om samen met de Natuur en Milieufederatie Limburg concrete resultaten te behalen. NMF Limburg is een geweldige organisatie waar ik enorm veel potentieel zie voor verandering.”

Focus op ruimte en water
”Ruimtelijke ordening en water, zijn twee zaken waar de komende jaren in Limburg veel om te doen zal zijn.

Niet alleen het hoge water, waar we onszelf tegen moeten beschermen, maar ook de kwaliteit van ons drinkwater, droogteperiodes, watergebruik door landbouw en de invloed daarvan op natuurgebieden. Ook ruimte voor natuur staat in Limburg onder druk van de uitbreidende industrie en steden. Ik ben goed op de hoogte van deze huidige processen en ben me scherp bewust van de taak die er voor natuur-en milieubeschermers is weggelegd om een gezonde balans te behouden.

Ik kijk ernaar uit om mijn krachten te bundelen met het sterke netwerk en de hoogwaardige organisatie die NMF Limburg is.”

Bestuursvoorzitter Ruud Guyt
“Na publieke werving in een open sollicitatieprocedure bleek Pascale de meest passende kandidaat. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in het vermogen van Pascale om voort te bouwen op de stevige fundamenten van de huidige Natuur en Milieufederatie Limburg. Pascale is een echte verbinder met een uitstekende bestuurlijke visie en analytisch vermogen op zowel strategisch als tactisch niveau. Haar gedrevenheid en betrokkenheid bij de organisatie zijn duidelijk zichtbaar.”

Andrea Bakker zal tot 1 april als plaatsvervangend directeur fungeren, waarna Pascale Plusquin het stokje overneemt.

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do