Weg met storende reclames in buitengebied Zuid-Limburg

1 juni 2016

Weg met storende reclames in buitengebied Zuid-Limburg

Nationaal Landschap Zuid-Limburg vormt het groene hart tussen de steden Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad. Een prachtig gebied met bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten, maar vaak met storende reclame-uitingen in het fraaie landschap. De Natuur en Milieufederatie Limburg wil hier wat aan doen en opent daarom per 1 juni 2016 het Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg.

Zuid-Limburg is geen museumlandschap; er wordt gewoond, gewerkt én geleefd. In de zomermaanden vinden er talrijke activiteiten en evenementen plaats zoals markten, braderieën, feesten, toertochten en wielerwedstrijden. Hiervoor wordt reclame gemaakt middels reclameborden, posters, banners, vaak op opleggers en karren in het buitengebied.

Een overdaad aan reclame-uitingen leidt tot aantasting en verrommeling van het Zuid-Limburgse landschap. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) krijgt hier regelmatig klachten over van burgers, toeristen en recreanten, aldus beleidsmedewerker Bart Cobben. ,,Om te inventariseren of het daadwerkelijk een groot probleem is, hebben we vanaf 1 juni het Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg in het leven geroepen. Middels een formulier op onze website kunnen klachten gemeld worden over storende reclame-uitingen in het buitengebied. Het gaat dan om de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Nuth, Voerendaal, Simpelveld, Stein, Schinnen, Onderbanken en Beek.”

Een melding moet altijd vergezeld zijn van een foto en een exacte locatieomschrijving of adres. De ergste probleemgevallen gaat de NMF Limburg onder de aandacht brengen van de betreffende gemeente met het verzoek actie te ondernemen, beter te handhaven of het beleid aan te passen.

Weg met storende reclames in buitengebied Zuid-Limburg