NMF Limburg pleit voor goede landschappelijke inpassing van de zogenaamde Yard bij Nieuwstadt en voor robuuste natuurcompensatie

8 mei 2017

NMF Limburg pleit voor goede landschappelijke inpassing van de zogenaamde Yard bij Nieuwstadt en voor robuuste natuurcompensatie

Het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan “Spooraansluiting Yard” regelt de planologische verankering van de Yard en de spooraansluiting van het bedrijf VDL Nedcar op het hoofdspoor Sittard – Roermond.

In een zienswijze vraagt de NMF Limburg mede namens Natuurmonumenten aandacht voor een goede landschappelijke inpassing, een ruimhartige natuurcompensatie, een goede recreatieve ontsluiting en voor de verkeersproblematiek in de directe omgeving van het bedrijf.

Download hieronder onze inspraakreactie:

Inspraak voorontwerp PIP Spooraansluiting Yard

NMF Limburg pleit voor goede landschappelijke inpassing