NMF Limburg sluit zich aan bij Consortium ‘STOP Bee Green Wallonia’

14 september 2023

NMF Limburg sluit zich aan bij Consortium ‘STOP Bee Green Wallonia’

Vlaamse, Waalse en Nederlandse milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van Bee Green Wallonia voor de bouw van een verbrandingsinstallatie voor vervuild afvalhout. De afvalverbander, waarvoor inmiddels een vergunning is verleend, moet op het fabrieksterrein van CBR in Lixhe (Visé) komen om energie te leveren aan de cementfabriek van CBR.

Schadelijk voor gezondheid en natuur

De zorgen betreffen met name de uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden en fijnstof, die ontstaat door de afvalverbrander in combinatie met de reeds bestaande cementfabriek. Deze emissies vormen een serieus risico voor zowel de gezondheid van de lokale bevolking in de Maasvallei als voor de beschermde Natura2000-gebieden in de directe omgeving, die blootgesteld zullen worden aan deze schadelijke stoffen.

Om deze dreiging het hoofd te bieden, hebben tien organisaties op het gebied van leefomgeving, volksgezondheid, milieu, natuur en landschap in Wallonië, Vlaanderen en Nederland de handen ineengeslagen en zich verenigd in het consortium ‘STOP Bee Green Wallonia’. Ons gezamenlijke doel is om de krachten te bundelen tegen de komst van de afvalverbrander in Lixhe.

Beroepsprocedure

De eerste gezamenlijke actie van het consortium is het organiseren en financieren van een beroepsprocedure bij de Belgische Raad van State tegen de vergunning die is verleend door de gemeente Visé. Deze stap markeert het begin van een gezamenlijke inspanning om de gezondheid van de regio en haar natuurlijke omgeving te beschermen.

Als Natuur en Milieufederatie Limburg willen we benadrukken dat dit een kwestie is die niet alleen de directe omgeving van Lixhe raakt, maar ook een bredere regionale impact heeft. We hopen dat uit deze beroepsprocedure een Waals stikstofarrest volgt, zoals eerder in Nederland (2019) en Vlaanderen (2021) werd uitgevaardigd.

Samen zullen we blijven strijden voor een schone en gezonde leefomgeving in de Euregio en daarbuiten.

Lees ook het persbericht

 

Samenwerkende partijen:
Défendons nos villages (Wallonië)
Milieudefensie Maastricht (Nederland)
Milieu front Eijsden (Nederland)
Limburgse Milieukoepel (Hasselt, Vlaanderen)
Natuurmonumenten (Nederland)
Natuur en Milieufederatie Limburg (Nederland)
55 Verontruste Professoren, Universiteit van Maastricht (Nederland)
Visons Demain – Ecolo Visé (Wallonië)
VZW Goed leven in de Jekervallei, Eben-Emael (Wallonië)
Dryade (Vlaanderen)

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do