NMF Limburg vraagt extra garanties voor natuur bij versnelde openstelling Buitenring Parkstad

20 oktober 2017

NMF Limburg vraagt extra garanties voor natuur bij versnelde openstelling Buitenring Parkstad

In 2015 heeft de Raad van State bepaald dat de Buitenring Parkstad Limburg mocht worden aangelegd, onder voorwaarde dat er een aantal maatregelen zou worden getroffen om de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide te beperken.

Één van deze maatregelen betreft het verplaatsen van de manege Brunssummerheide. Verplaatsing van deze manege is voorzien begin 2019. Met een gedoogbesluit wil de provincie nu het wegtracé van de Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van de Brunssummerheide versneld open stellen voor verkeer, zonder dat aan deze voorwaarde is voldaan. Volgens de provincie zal dit niet leiden tot aantasting van de natuur in de betrokken Natura 2000-gebieden, omdat er een aantal extra maatregelen wordt getroffen om de stikstofdepositie te beperken.De Natuur en Milieufederatie Limburg vraagt in een zienswijze extra garanties, zodat de beschermde Natura 2000-gebieden niet worden geschaad.

Download hieronder de zienswijze:

Zienswijze gedoogbesluit Buitenring Parkstad Limburg

NMF Limburg vraagt extra garanties voor natuur bij versnelde openstelling Buitenring Parkstad