NMFLimburg ondertekent mede verzoekschrift tot intrekking lozingsvergunning Chemelot

10 mei 2024

Verzoekschrift tot intrekking lozingsvergunning Chemelot

Op woensdag 8 mei is aangekondigd dat de in oprichting zijnde stichting ‘Milieu in Actie’ een verzoekschrift zal indienen om de lozingsvergunning voor Circle WasteWater Services op Chemelot in te trekken. NMF Limburg is één van de ondertekenaars van dit verzoekschrift. De vergunning, uitgegeven door Waterschap Limburg in 2020, blijft geldig tot 2027. Circle WasteWater Services, voorheen bekend als Sitech, is verantwoordelijk voor de waterzuivering en lozing op het Chemelot-terrein.

Zorgen om lozing onbekende stoffen in Maas

Het verzoek komt voort uit zorgen van enkele omwonende juristen over hun leefomgeving, met name de gevolgen van de vele onbekende stoffen die in de Maas worden geloosd baren hen zorgen. Water uit dezelfde Maas wordt stroomafwaarts gebruikt voor de productie van drinkwater.

De aankondiging viel samen met een algemene bestuursvergadering van het Waterschap Limburg en een protestactie van Extinction Rebellion. Deze gebeurtenissen laten zien dat er een groeiende bezorgdheid is over milieukwesties en dat steeds meer mensen zich inzetten voor verandering.

Verzoekschrift

Het indienen van dit verzoekschrift markeert een belangrijke stap in de strijd voor een schonere en veiligere leefomgeving voor alle betrokkenen. Het is een signaal dat burgers zich bewust zijn van hun recht om op te komen voor een gezonde omgeving en dat ze niet aarzelen om actie te ondernemen wanneer dit in gevaar komt.

De exacte indieningsdatum van het verzoekschrift is nog niet bekend. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in deze zaak. We moedigen iedereen die vragen heeft of de Stichting Milieu in Actie wil ondersteunen aan om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het behoud van ons milieu en de gezondheid van onze gemeenschappen.

Profiel Ruben Vleeschouwers

Ruben Vleeschouwers

Adviseur Water & Milieu

Bereikbaar: Ma t/m do