Observatiewandeling toekomstbestendige wijk

19 december 2021

Observatiewandeling toekomstbestendige wijk

In samenwerking met Stichting Trajekt organiseerde de Natuur en Milieufederatie Limburg op 14 december 2021 een ‘observatiewandeling’ door de Maastrichtse wijk De Heeg. Het doel van deze wandeling was om samen met verschillende betrokken partijen en bewoners een inventarisatie te maken van de wijk, en te kijken waar de kansen liggen voor verbetering van natuur, welzijn en verduurzaming van de leefomgeving.

Observatiewandeling De Heeg Maastricht

Goede vertegenwoordiging

Met de enthousiaste deelname van de lokale IVN Maastricht, Energiecoöperatie EMEC, ons recent opgerichte jeugdplatform, en een energiecoach van het CNME, was onze lokale achterban goed vertegenwoordigd. Ook de Gemeente Maastricht was aanwezig gedurende de middag.

Enkele thema’s die nadrukkelijk aandacht kregen deze middag waren:

  • Mogelijke duurzame initiatieven in de wijk en op locatie van voormalige voetbalclub
  • Mogelijke vergroening van versteende pleinen en straten
  • Belang van het buurtcentrum
  • Kansen voor leegstaande panden
  • Stimuleren van actief burgerschap

Na een eerste inventarisatie zullen begin 2022 de eerste vervolgstappen genomen worden om te kijken wat in gezamenlijkheid opgepakt en gerealiseerd kan worden in de wijk. Op naar een toekomstbestendige en duurzame wijk!

Ook een goed idee?

Heb jij een vergelijkbaar interdisciplinair initiatief waarbij je ondersteuning kan gebruiken? Neem gerust contact op met onze collega Willeke Segers.

Meer info? Neem contact op met Willeke

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do