Officiële opening natuurinclusief Zonnepark Abdissenbosch in Landgraaf

18 oktober 2021

Officiële opening natuurinclusief zonnepark Abdissenbosch in Landgraaf

Op woensdag 6 oktober 2021 werd Zonnepark Abdissenbosch in Landgraaf officieel geopend. NMF Limburg heeft deelgenomen aan de Meedenkgroep Abdissenbosch, waarin ook omwonenden en lokale natuurorganisaties vertegenwoordigd waren, om mee te denken over de inrichting van het park.

Zonnepark Abdissenbosch Landgraaf
Foto: Unisun Energy

 

Stroom voor 3.000 huishoudens

Het zonnepark is een project van Bodemzorg Limburg en ligt op de voormalige vuilstortplaats in Landgraaf, bekend als Het Kreupelbusch. Unisun Energy is de bouwer en de beheerder van het zonnepark. Zonnepark Abdissenbosch levert al vanaf juni stroom, maar op 6 oktober was de officiële opening door waarnemend burgemeester Jan Schrijen. De 30.000 zonnepanelen leveren jaarlijks circa 12 miljoen kWh groene stroom, vergelijkbaar met een jaarlijks verbruik van circa 3.000 huishoudens.

Plus voor natuur

Abdissenbosch ligt tussen twee natuurgebieden in, namelijk de Brunssummerheide in Nederland en de Teverenerheide in Duitsland. Aan de westzijde van het park zal een ecoduct worden gerealiseerd om deze twee Natura 2000-gebieden met elkaar te verbinden. Het zonnepark zelf is circa 12,5 ha groot met 7,5 ha zonnepanelen en 5 ha (maar liefst 40%) natuur. Het park fungeert als leefgebied voor diverse soorten dieren, zoals gladde slang, levendbarende hagedis, hazelworm, rugstreeppad en vinpootsalamander. In het park zullen in de komende maanden een aantal inrichtings- en beheermaatregelen worden getroffen, gericht op het verbeteren van het leefgebied van onder meer deze soorten. Bijvoorbeeld het realiseren van geleidelijke overgangen van korte, grazige vegetaties naar hoog opgaande beplantingen. Daarnaast zullen op diverse plekken in het park takkenhopen en boomstronken worden aangebracht als schuilgelegenheid. Verder worden delen van het terrein ingezaaid met een kruidenrijk mengsel, worden er kasten geplaatst voor wilde bijen en vindt er extensieve begrazing plaats met schapen.

Voorzieningen voor recreatie

Het zonnepark bestaat uit 2 delen die worden gescheiden door een waterpartij (zie onderstaande figuur). Om deze 2 delen heen komen wandelpaden. Met de Meedenkgroep Abdissenbosch is ook een aantal afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur, landschap en recreatie. Er worden picknicksets, banken, informatiepanelen en afvalbakken geplaatst en er zal een uitkijkheuvel worden gerealiseerd.

Kaart Zonnepark Abdissenbosch Landgraaf

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do