Raad van State wijst verzoek om stop werkzaamheden Golfbaan Zaarderheiken af

12 juli 2023

Raad van State wijst verzoek om stop werkzaamheden Golfbaan Zaarderheiken af

Begin van dit jaar dienden de Dassenwerkgroep Limburg, samen met de Natuur en Milieufederatie en stichting Das & Boom, een verzoek in bij de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. De organisaties wilden dat de graafwerkzaamheden gestaakt zouden worden. Op 27 juni heeft de Raad van State echter besloten om dit verzoek af te wijzen.

Geschiedenis

Eind 2019 heeft ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een ontheffingsaanvraag ingediend bij de provincie Limburg met betrekking tot dassen, voor de ontwikkeling van Parc Zaarderheiken. Dit betreft de ontwikkeling van een golfbaan en de verbouwing van de Annahoeve tot een clubhuis en restaurant. In mei 2020 heeft de provincie hiervoor een ontheffing verleend. In april 2021 heeft de provincie onze bezwaren tegen deze beslissing ongegrond verklaard. In december 2022 heeft de rechtbank echter ons beroep gegrond verklaard en de provincie opdracht gegeven om een nieuw besluit te nemen op onze bezwaren. In februari van dit jaar heeft de provincie opnieuw een ontheffing verleend. Hierop hebben wij de voorzieningenrechter gevraagd om de werkzaamheden stop te zetten, omdat dit onomkeerbare gevolgen zou hebben voor de dassen. We verzochten de rechter om de werkzaamheden te staken totdat er een uitspraak zou zijn in het hoger beroep, oftewel de bodemprocedure.

Belangenafweging zonder ecologische kennis

Volgens de voorzieningenrechter van de Raad van State worden er bij Zaarderheiken verschillende compensatie- en beheermaatregelen uitgevoerd, en is de dassenpopulatie in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl de werkzaamheden al enkele jaren plaatsvinden. De rechter ziet daarom geen aanleiding om de werkzaamheden stop te zetten.

Jan Baars van de Dassenwerkgroep Limburg voert echter aan dat het voortgangsrapport van Greenport van april 2023 een volledig onjuist beeld geeft. Volgens hem is er helemaal geen functioneel foerageergebied meer voor de dassen. Het zogenaamde primair foerageergebied op de kaart bestaat in werkelijkheid uit zand (zonder regenwormen), bedekt met hoog gras. Ook geeft hij aan dat er onjuiste gegevens en ontwikkelingen worden vermeld met betrekking tot de bewoning van de hoofdburchten van de dassen in het gebied. De burcht aan de Heierhoeveweg heeft dit jaar geen jongen. Het ecologisch adviesbureau dat met camera’s opnames heeft gemaakt, verwarde twee jonge dassen van vorig jaar met pasgeboren dassen. Volgens Jan Baars zijn deze jonge dassen kleiner dan normaal vanwege voedseltekort. Daarnaast is er een sterke afname van het aantal dassen in de burcht aan de Visvijver, en ook daar zijn dit jaar geen jongen geboren. De kaart die het adviesbureau tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter toonde, met vermeende nieuwe burchten, zijn in feite bestaande, maar verlaten burchten en pijpen. Er zijn veel oude burchten in het gebied Zaarderheiken. Regelmatig maakt een voedselzoekende das zo’n burcht of pijp weer open, zonder deze als nieuw onderkomen te gebruiken of slechts voor een nacht.

De bodemprocedure zal waarschijnlijk pas volgend jaar bij de Raad van State behandeld worden, maar tegen die tijd zullen vrijwel alle werkzaamheden voor de realisatie van de golfbaan al voltooid zijn.

Waarom zijn we tegen de aanleg van deze golfbaan?

Er is in dit gebied al veel natuur opgeofferd voor de bouw van logistieke opslagloodsen. En nu moet het laatste stukje natuur verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe golfbaan, terwijl er in de directe omgeving al meerdere golfbanen liggen. Door nu al te beginnen met de aanleg en de aanwezige dassenpopulatie daardoor het foerageergebied te ontnemen zonder daarvoor eerst nieuw foerageergebied in te richten, wordt deze dassenpopulatie in feite verdreven uit het gebied. Dit is naar onze mening een ernstige overtreding van de Wet natuurbescherming. Vandaar ons verzoek om de werkzaamheden te stoppen tot duidelijk is of met deze golfbaan een groot openbaar belang gemoeid is.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do