Reactie top-100 stikstofbronnen: Groot aandeel Limburgse bedrijven

20 april 2022

Reactie top-100 stikstof- en ammoniakbronnen: 

Opvallend groot aandeel Limburgse bedrijven

Begin deze maand publiceerde minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof op verzoek van de Tweede Kamer twee lijsten met bedrijven die de meeste stikstofoxiden en ammoniak uitstoten. Later volgde nog een correctie omdat in de lijsten fouten bleken te zitten in de staltypering, waardoor meerdere bedrijven een te hoge emissie hadden.  

De twee lijsten hebben lang op zich laten wachten en de cijfers liegen er niet om (ook na correctie). In de top 10 staan twee Limburgse bedrijven (Chemelot in Sittard-Geleen en Rockwool in Roermond) en van de top 10 veehouderijen liggen er drie in Limburg (Venray, Peel en Maas en Leudal) en nog eens twee dicht tegen de grens aan in Someren. Het Limburgse aandeel in de stikstofproblematiek is dus aanzienlijk en voor de NMF Limburg reden om te pleiten voor afrekenbare doelen met een afbouwpad voor de grootste uitstoters. De beoogde reductie zal dus moeten komen van de grote veehouderijen én een aantal grote industriële partijen in Limburg.

Aandeel landbouw onderschatBij de lijsten moet opgemerkt worden dat de uitstoot door de landbouw grof onderschat wordt omdat hierin alleen de stalemissies meegenomen zijn. Andere bronnen van emissies, zoals mestopslag en de aanwending van dierlijke mest (en kunstmest) op het land, zijn gemiddeld verantwoordelijk voor de helft van alle ammoniakuitstoot. Ook gaat het hier om modelberekeningen van ‘emissies’ (uitstoot) en niet de hoeveelheid ammoniak of stikstofoxiden (NOx) die daadwerkelijk in de natuur neerdaalt (de zogenaamde ‘depositie’). Een laatste punt van aandacht is dat een centrale registratie van de vergunde activiteiten en uitstoot ontbreekt waardoor weinig zicht is op de latente ruimte. Bovenstaande mag echter geen aanleiding zijn om verder te vertragen.

Dringend actie vereistHet is spijtig dat er fouten zijn gemaakt in de initiële lijst ten aanzien van de veehouderij. Maar ook in de tweede publicatie blijft de rol van de veehouderij onveranderd groot. De NMF Limburg deelt dan ook de mening van de Europese Commissie (EC) dat Nederland nog steeds te weinig werk maakt van de olifant in de kamer: de te hoge dier- en mestdichtheid in Nederland die voor gezondheid, natuur en milieuproblemen blijft zorgen. De EC stelt terecht dat de landbouw de grootste negatieve drukfactor is op de Nederlandse natuur. De NMF Limburg hoopt dat deze misser van de Minister de duidelijke boodschap niet in de weg staat dat nu actie nodig is.

Bekijk lijst top-100 bedrijven Ammoniak

Bekijk lijst top-100 bedrijven Stikstofoxiden

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do