Regionale milieugevolgen van de luchtruimherziening onvoldoende in beeld

25 april 2021

Regionale milieugevolgen van de luchtruimherziening onvoldoende in beeld

In een eerder bericht maakten wij melding van de herziening van het Nederlandse luchtruim. Die is nodig om het gebruik en beheer van het luchtruim efficiënter te maken, de impact van vliegroutes op de omgeving en het klimaat te verminderen en de civiele en militaire capaciteit van het luchtruim te vergroten.

In een zienswijze uitten we onze zorgen over de mogelijk negatieve effecten voor Limburg wat betreft geluid, uitstoot van (ultra)fijnstof en stikstof. We vroegen de Minister om geen Voorkeursbeslissing te nemen voordat alle milieueffecten van de luchtruimherziening goed in beeld waren gebracht.

Toetsingsadvies

Inmiddels heeft ook de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat geconcludeerd dat de regionale milieugevolgen van de luchtruimherziening nog onvoldoende in beeld zijn. Het milieueffectrapport maakt duidelijk dat de luchtruimherziening zorgt voor kortere vliegroutes waardoor de CO2-emissie afneemt, en voor milieuvriendelijker continu dalen van vliegtuigen. Alleen de gemiddelde milieugevolgen van de luchtruimherziening worden in het rapport beschreven, de regionale milieugevolgen zijn niet in beeld gebracht. Deze kunnen volgens de mer-commissie echter omvangrijk zijn. Ook is onduidelijk in hoeverre het vliegverkeer woon-, stilte- en natuurgebieden kan mijden. De Commissie voor de milieueffectrapportage komt dan ook tot dezelfde aanbeveling als de NMF Limburg: breng eerst de milieugevolgen van de luchtruimherziening beter in beeld en neem pas daarna een Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

Meer informatie is te vinden in het ‘Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Luchtruimherziening’ op de website van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Bekijk Toetsingsadvies

 

 

Meer info? Neem contact op met Bart

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr