RIWA waarschuwt: Bescherm bron van drinkwater voor 7 miljoen mensen!

19 september 2023

RIWA waarschuwt: Bescherm bron van drinkwater voor 7 miljoen mensen!

RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in België en Nederland die de Maas gebruiken als bron voor de bereiding van drinkwater. Jaarlijks brengt ze een rapport uit over de toestand van de kwantiteit en kwaliteit van het Maaswater. Dit jaar is het rapport ronduit alarmerend: Klimaatverandering eist zijn tol en er moeten dringend maatregelen worden genomen en regels worden veranderd om de toekomst van het drinkwater vanuit de Maas veilig te stellen.

Droogte en gebrekkige vergunningverlening

Droge periodes zorgen voor minder water in de Maas en vergunningverlening voor het lozen van afvalstoffen in de Maas loopt via verschillende instanties en is niet op elkaar afgestemd. Ook is de vergunningverlening verouderd en ontbreekt een duidelijk overzicht van afgegeven vergunningen. Daarom doet RIWA een oproep om hier duidelijkheid in te scheppen. Zo kan de locatie van de verontreinigingen sneller worden opgespoord en zullen er minder periodes zijn waarin het Maaswater niet gebruikt mag worden als drinkwater, zoals in de zomer van 2021 toen er een inname stop was.

Als Natuur en Milieufederatie Limburg herkennen we de pijnpunten die worden aangegeven in het rapport zeer goed. Ook wij vinden dat bestaande vergunningen tegen het licht moeten worden gehouden en getoetst aan nieuwe inzichten over persistente, mobiele en toxische stoffen. De juiste vraag is of een stof wel geloosd mag worden. Momenteel worden er veel stoffen geloosd waarvan de invloed op natuur en gezondheid van de mens nog onbekend zijn. Het huidige uitgangspunt dat lozing is toegestaan tot er schadelijke effecten worden ondervonden moet worden omgekeerd. Enkel lozen als er zekerheid is dat er geen schadelijke gevolgen zijn.

Lees volledige rapport

 

 

Mere info? Neem contact op met Ruben

Profiel Ruben Vleeschouwers

Ruben Vleeschouwers

Adviseur Water & Milieu

Bereikbaar: Ma t/m do