Steun bezwaar tegen windturbines in het Birgeler Urwald

20 april 2023

Steun bezwaar tegen windturbines in het Birgeler Urwald

Sinds een aantal jaren is er in Duitsland massaal verzet tegen de komst van vier windturbines in het Birgerler (Ur)Wald, waarbij het Burgerinitiatief ‘Rettet den Birgeler Wald’ is ontstaan. Het district Heinsberg heeft een tijd geleden het besluit genomen om geen windturbines in het Birgeler Wald te plaatsen, maar heeft echter medio april dit besluit ingetrokken. Het Burgerinitiatief doet daarom nu een oproep om een mail te schrijven naar de natuurbeschermingsorganisatie NABU met de vraag om een bezwaar in te dienen tegen de plaatsing van de windturbines.

Het Birgeler (Ur)Wald

Het overgrote deel van het Birgeler Wald bestaat uit gemengd bos en loofbos. Dit oerbos tussen Wildenrath, Rödgen, Wassenberg-Birgelen en de Nederlandse grens vormt één van de rustigste bosgebieden binnen het Grenspark Maas-Swalm-Nette, wordt omringd door drie Natura 2000-gebieden én Nationaal Park de Meinweg en is daarnaast het grootste aaneengesloten bosgebied in het district Heinsberg. Met een bosaandeel van 11% heeft dit district een van de kleinste bosbestanden van Duitsland. Het Burgerinitiatief geeft aan dat er buiten het oerbos voldoende alternatieve gebieden zijn om windturbines te plaatsen.

Kom in actie!

Natuurbeschermingsorganisatie NABU is een van de gerechtigde organisaties om een bezwaar in te dienen tegen het besluit van het district Heinsberg om windturbines in het Birgeler Wald toe te staan. Als je wilt helpen om dit mooie bos te behouden, stuur dan de bovengenoemde organisatie een mail via info@nabu-nrw.de met het verzoek om bezwaar in te dienen tegen het besluit van het district Heinsberg om plaatsing van windturbines in het Birgeler Wald toe te staan.

Kijk voor meer informatie op de website van Burgerinitiatief ‘Rettet den Birgeler Wald’.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do