Streep door omstreden biomassacentrale in Horst

22 april 2022

Streep door omstreden biomassacentrale in Horst

Er wordt geen biomassacentrale gebouwd aan de Schengweg in Horst. Een ondernemer ziet van het plan af om financiële redenen. De NMF Limburg had eerder op verzoek van verontruste buurtbewoners een gesprek gevoerd met de gemeente Horst aan de Maas over de realisatie van deze biomassacentrale.

Argumenten tegen biomassacentrale

De NMF Limburg heeft in het gesprek met de gemeente de volgende punten ingebracht tegen de realisatie van een biomassacentrale:

 • Waardevolle grondstof
  Elke grondstof is waardevol en moet na gebruik minimaal op gelijk niveau worden hergebruikt. Biomassa is een waardevolle grondstof en zou zo hoogwaardig mogelijk moeten worden ingezet. Dus bij voorkeur als bodemverbeteraar. Biomassa gebruiken voor energie-opwekking betekent afwaardering; hierbij wordt een waardevolle grondstof vernietigd.
 • Uitstoot CO2 en fijnstof
  Hoewel de cyclus theoretisch is gesloten, komt bij verwerking/verbranding van biomassa in korte tijd alle CO2 vrij terwijl in de natuur uitstoot en opname in balans zijn. Fijnstof die vrijkomt bij verbranding is daarnaast slecht voor de gezondheid.
 • Import uit buitenland nodig
  Er is simpelweg veel te weinig biomassa om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de energiebehoefte. Biomassa wordt daarom geïmporteerd. Waarborgen voor duurzaam geteelde en beheerde biomassa blijken niet betrouwbaar te zijn. Het risico dat gezonde en waardevolle bossen worden gebruikt als biomassa is niet uit te sluiten.
 • Biomassa hoort bij natuurlijk proces
  Biomassa in de berm, in de openbare ruimte en in de natuur heeft zijn waarde in de natuurlijke processen van afbraak en bv als schuilgelegenheid. Ook top- en snoeihout hebben dus waarde in het bos.

Energiebesparing

Daarnaast heeft de NMF Limburg nog aangegeven dat bij nieuwe initiatieven altijd geëist moet worden dat er energiebesparing plaatsvindt. Zonder enorm te besparen gaan we de beoogde energietransitie naar schone opwekking namelijk niet halen.

Foto bij samenvatting: Werkgroep Luchtkwaliteit Horst

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do