Training Energieboswachter; iets voor jou?

23 mei 2022

Training Energieboswachter; iets voor jou?

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in april een bijdrage geleverd aan de Training Energieboswachter door het geven van een presentatie over hoe je een gebied kunt beoordelen op zijn landschappelijke en ecologische waarden. De Training Energieboswachter wordt momenteel gegeven door vijf andere federaties en de NMF Limburg overweegt nu om deze training volgend jaar ook in Limburg aan te bieden.

Meerwaarde voor natuur en landschap

In 2025 moeten alle omgevingsvergunningen voor grootschalige energieprojecten zijn vergund, die moeten bijdragen aan de doelstelling van 35 TWh hernieuwbare energie op land uit het Klimaatakkoord. Als NMF Limburg willen we de transitie naar ene duurzame energievoorziening versnellen en stimuleren. We vinden het belangrijk dat zon- en windenergieprojecten in samenspraak met omwonenden en lokale natuurorganisaties worden ingepast en bovendien een meerwaarde leveren voor lokale natuur- en landschapswaarden.

Probleem

We merken dat het aantal energieprojecten groeit. Sommige plannen voor zon- en windparken staan op gespannen voet met natuur- en landschapswaarden en als NMF Limburg kunnen we niet bij ieder lokaal project inhoudelijk advies geven.

Oplossing

De Brabantse Milieufederatie heeft in 2021 voor achterbangroepen en hun leden de training Energieboswachter opgezet. In 4 maanden werden zij opgeleid tot natuur- en milieu expert om Brabantse zon- en windenergieplannen te beoordelen. Deze training is inmiddels verbeterd en landelijk opgeschaald.

Doel van de training

Het doel is drieledig:

  1. Inhoudelijke burgerexperts opleiden met kennis over natuurinclusieve energieprojecten die het toenemende aantal energieplannen kunnen beoordelen;
  2. Deelnemers wordt geleerd om kritische vragen te stellen wanneer zij bij gemeenten of projectontwikkelaars aan tafel zitten;
  3. Het bouwen aan een netwerk van burgerexperts die elkaar ondersteunen en opgedane kennis en ervaringen delen.

Doelgroep

Lokale energiecoöperaties en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie. Voorkennis over de energietransitie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

Opzet van de training

De training omvat 7 avonden met 3 landelijke online kennissessies en een praktijkopdracht die je samen met een aantal andere deelnemers uitwerkt. Zie voor meer informatie: www.natuurenmilieufederaties.nl/project/energieboswachter/.

Heb je interesse?

De NMF Limburg wil bij voldoende belangstelling de Training Energieboswachter volgend jaar ook gaan organiseren. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding vergt veel tijd en daarom willen we nu alvast navraag doen of er mensen/organisaties zijn die het leuk lijkt om deze training te volgen. Als je interesse hebt om opgeleid te worden tot Energieboswachter, stuur dan een mailtje naar g.lenstra@nmflimburg.nl.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do