Voortgang Limburgs Programma Landelijk Gebied

25 juni 2023

Voortgang Limburgs Programma Landelijk Gebied

Na maanden van hard werken, bijwonen van gebiedsbijeenkomsten en vergaderingen, en het voorbereiden van visies en feedback, werd op 16 juni de eerste versie van het gebiedsplan voor het Limburgs Programma Landelijke Gebied voorgelegd aan Provinciale Staten voor een verkennende reactie. Voorafgaand hieraan heeft NMF Limburg zich achter het plan geschaard, samen met de rest van de plattelandscoalitie (Waterschap Limburg, terreinbeherende organisaties, gemeentelijke vertegenwoordigers, LLTB en provincie Limburg). Dit betekende echter niet dat NMF Limburg geen punten van zorg had, en deze werden dan ook gedeeld tijdens de sessie met Provinciale Staten door onze directeur, Ton Hermanussen.

Voordat we ingaan op deze punten, willen we benadrukken dat de doelen die zijn gesteld en verder zijn uitgewerkt voor de vier deelgebieden, volledig overeind zijn gebleven, en daar zijn we als NMF Limburg erg blij mee. Dat neemt niet weg dat naarmate het plan vorm kreeg, het steeds minder concreet werd over hoe we deze doelen gaan bereiken. Zo ontbreken maatregelen en instrumenten in het plan, evenals gedetailleerd kaartmateriaal dat op hoog niveau de transitie van het Limburgse landelijke gebied weergeeft. Dit zijn allemaal vragen van het Rijk om aanspraak te kunnen maken op een deel van het transitiefonds van 24 miljard euro.

De partijen in Provinciale Staten waren het hier grotendeels mee eens en vroegen zich ook af waarom er geen concreter stuk met kaartmateriaal beschikbaar was. Ook de toelichting op de vraag van de provincie om aanspraak te maken op 2 tot 6 miljard uit het fonds was onvoldoende. Een aantal partijen plaatste grote vraagtekens bij de transitie, de haalbaarheid ervan en met name de betaalbaarheid.

Bovenal werd de zorg geuit dat voedselzekerheid niet uit het oog verloren mag worden. Dit signaal geeft aan dat NMF Limburg nog veel werk te doen heeft wat betreft beeldvorming. Ook werd de toelichting op het perspectief voor de landbouw als onvoldoende ervaren, waarbij de grote invloed van het buitenland op het behalen van onze doelen werd benadrukt.

Lees de inspraaknotitie van NMF Limburg met daarin onze aandachtspunten. Onze oproep is vooral om niet langer te wachten en in actie te komen. De natuur heeft geen tijd meer te verliezen.

 

Meer info? Neem contact op met Andrea

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do