De Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie

De Participatiecoalitie zet zich in voor betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat de gemeente of het netwerkbedrijf de grootschalige energieopwek- en warmteopgave niet alleen kunnen doen.

De Participatiecoalitie

Als Participatiecoalitie streven we naar constructieve samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en bewoners (georganiseerde bewoners zoals energiecoöperaties of buurtcollectieven). Bewoners hebben het recht om te bepalen wat ze willen, mee te investeren in visies en projecten, en hulp te ontvangen om de stap naar een duurzame energievoorziening te maken. Bovendien is er heel veel kennis en enthousiasme aanwezig bij deze bewoners die niet genegeerd mag worden.

De Participatiecoalitie richt zich zowel op gemeenten als op bewoners zelf. Daartoe bestaat de coalitie ook uit 5 verschillende partijen:

Hier Opgewekt richt zich op onafhankelijke en betrouwbare voorlichting aan alle bewoners. Op hun website vind je alle informatie over aardgasvrij wonen en coöperatieve energieprojecten. Voor gemeenten heeft HIER Opgewekt ook werkpakketten die de moeite waard zijn om eens te raadplegen.

LSA bewoners richt zich binnen de energietransitie op bewoners in grote steden. Mede met behulp van overheidssubsidie helpen ze met een unieke aanpak 10 wijken vooruit. Inspirerend voorbeeld is de Wijkbedrijfsaanpak: Aan de hand van een opleiding voeren wijkbewoners isolatiemaatregelen uit bij elkaar, waardoor zowel financiële rentabiliteit en saamhorigheid samenkomen. Ook richt LSA zich op bewoners die moeite hebben met de (stijgende) energierekening.

Buurkracht, samen doen met je buren. Buurkracht combineert de energietransitie met andere opgaven als vergroening, veiligheid, en samenwerking. Pioniers weten hoe lastig het is je eigen huis aardgasvrij te maken. Samenwerking maakt het verduurzamingsavontuur een stuk leuker en beter haalbaar.

Energie Samen is de landelijke koepelorganisatie van energiecoöperaties. In Limburg is de organisatie actief onder de naam REScoop Limburg. Van oudsher richten de energiecoöperaties zich op opwek van duurzame energie met zon en wind, het dossier warmte staat nog in de startblokken. Onder andere door de Reductie Regeling Energie (RRE) zien we wel een flinke groei op het gebied van warmte. Buurtwarmte is een zijtak van Energie Samen, en wil bewoners en energiecoöperaties ondersteunen bij coöperatieve warmte initiatieven.

Natuur en Milieufederaties is de landelijke koepelorganisatie van alle milieufederaties. In Limburg nemen de Natuur en Milieufederatie Limburg samen met REScoop Limburg en Buurkracht het voortouw in de regionale samenwerking. De Participatiecoalitie Limburg wil bewonersinitiatieven helpen in het proces naar een intentieovereenkomst met de gemeente.

Bezoek de website van de Participatiecoalitie

 

Heb je vragen over de Participatiecoalitie? Willeke helpt je graag!

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do