Wijkaanpak voor integrale verduurzaming

Samen werken aan een groenere toekomst voor onze wijken!

Wijkaanpak voor integrale verduurzaming

Wij geloven in een wijkaanpak die wordt gedragen door bewoners, ongeacht de grootte van de portemonnee. Het project ‘Wijkaanpak voor integrale verduurzaming’ focust daarom op een energietransitie die zowel maatschappelijk gedragen als natuurinclusief is.  In dit project bundelen we onze krachten met verschillende organisaties op het gebied van bewonersparticipatie, energie en natuur.  

Concreet de wijk in

NMF Limburg heeft in 2023 onderstaande punten uitgewerkt in een inspiratiedocument. Dit dient als een concreet uitgangspunt om in 2024 mee verder te gaan. Zo slaan we in 2024 de handen ineen met samenwerkingspartners Tuinen van Zuid en REScoop Limburg en gaan we concreet de wijk in.

 • Door bewoners gedragen wijkaanpak
  Wij staan voor een door bewoners gedragen wijkaanpak. Eentje waarbij bewoners nauw betrokken zijn, groen hoog op de agenda staat, waarbij het niet uitmaakt of je een kleine of grote portemonnee hebt. Centraal staat een maatschappelijk gedragen én natuurinclusieve energietransitie, waarbij bewoners als een volwaardige partij samenwerken met overheden en marktpartijen. Wij geloven dat dát de weg is naar een duurzame en inclusieve samenleving. Om deze ambitie te realiseren, bundelen we de krachten van diverse organisaties op het gebied van bewonersparticipatie, energie en natuur.
 • Een routekaart voor duurzame wijken
  Een succesvolle aanpak begint met een gedegen voorbereiding. Op basis van een verkenning, met partners als Tuinen van Zuid en Rescoop, brengen we bestaande initiatieven en best-practices in kaart en delen deze kennis in een inspiratiedocument. Dit document biedt een routekaart voor initiatiefnemers en schetst mogelijke samenwerkingen en -vormen. Het biedt tips op basis van ervaringen en dient als startpunt voor iedereen die met dit onderwerp aan de slag wil.
 • Doelstellingen en werkwijze
  Onze ambitie is om wijken te transformeren tot groene oases waar bewoners van gezonde buitenruimtes kunnen genieten, kunnen experimenteren, ervaringen en spullen kunnen delen en waar duurzame energiebronnen toegankelijk zijn voor iedereen. We streven naar veerkrachtige gemeenschappen die voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering. Belangrijk hierbij is de betrokkenheid van alle belanghebbenden, inclusief bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Stapsgewijze aanpak
  Onze routekaart omvat verschillende stappen, waaronder inventarisatie en analyse van de huidige situatie, betrokkenheid van stakeholders, het opstellen van een visie en concrete doelen, en het ontwikkelen en implementeren van een actieplan. Monitoring, evaluatie en voortdurende verbetering zijn essentieel om onze doelen te bereiken en te behouden op lange termijn.
 • Samenwerking in praktijk: flexibele structuren
  Samenwerkingsverbanden spelen een cruciale rol in dit proces. We identificeren verschillende vormen van samenwerking, waaronder burgerinitiatieven, publiek-private samenwerkingen, kennisuitwisseling en financiële stimulansen. Te betrekken partijen zijn onder meer woningcorporaties, groene organisaties, lokale overheden en energiecoöperaties. De wijze van samenwerking kan variëren, afhankelijk van de behoeften van de betrokken partijen en de specifieke context van de wijk. Mogelijke structuren omvatten informele netwerken, platforms, coalities, coöperaties, allianties, verenigingen en stichtingen.
 • Instrumenten voor actie
  Instrumenten zoals handreikingen voor inclusief beleid, wijkmonitors, gesprekstools, ontwerpzandbakken en voorbeelden van andere gemeenschappen dienen als praktische hulpmiddelen om het vergroenen en verduurzamen van wijken te ondersteunen. Deze instrumenten bieden richtlijnen, inzichten en inspiratie voor betrokkenen bij dit proces.

Heb je een vraag? Willeke helpt je graag verder

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do