Informatie en service

Informatie en service

Via onderstaande infopunten bieden wij kennis en advies op het vlak van ruimtelijke plannen, natuurbescherming, energietransitie en juridische procedures. Deze informatie is niet volledig, maar dient als vertrekpunt bij vraagstukken van inwoners, beleidsmakers en (aangesloten) organisaties. Heb je na het doornemen van de informatie nog vragen, dan staan we uiteraard voor je klaar. Bij elk infopunt tref onderaan je de contactgegevens van een medewerker die je graag verder helpt.

Infopunt Ruimte

Het infopunt Ruimte …

Hier vind je antwoorden op vragen zoals:

 • Welke regels en procedures zijn er rondom bomenkap?
 • Wat zijn ruimtelijke plannen?
 • Hoe reageer je op een ontwerpplan?

Bezoek infopunt Ruimte

Infopunt Natuur

Het infopunt Natuur …

Hier vind je antwoorden op vragen zoals:

 • Welke natuurgebieden en soorten zijn beschermd?
 • Hoe kan je een voedselbos starten?
 • Hoe voorkom of beperk je wolvenschade?

Bezoek infopunt Natuur

Infopunt Energie

Het infopunt Energie …

Hier vind je antwoorden op vragen zoals:

 • Wat is de routekaart naar een aardgasvrije wijk?
 • Hoe start je een co√∂peratief wind- of zonproject?
 • Hier komt een vraag

Bezoek infopunt Energie

Infopunt Juridisch

Het infopunt Juridisch …

Hier vind je juridische tips voor natuur-en milieugroepen met onderwerpen als:

 • Het voeren van juridische procedures
 • Stikstofmaatregelen
 • Omgevingswet

Bezoek infopunt Juridisch