Doorgaan met MAA kán stikstoftechnisch niet meer

16 mei 2022

Doorgaan met MAA kán stikstoftechnisch niet meer

Op 3 juni 2022 neemt de provincie een besluit over de toekomst van Maastricht-Aachen-Airport (MAA). Ze maakt dan een keuze uit vier scenario’s, die variëren van een luchthaven die volledig gebruik maakt van de vergunde geluidsruimte, een bescheidener variant, een variant die inzet op een transformatie naar elektrisch vliegen en de optie van sluiting van de luchthaven. In alle scenario’s, behalve sluiting, zal het vliegveld moeten beschikken over een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb). In een recente brief aan de leden van Provinciale Staten betogen we dat de toekenning van de natuurvergunning hoogst onzeker is vanwege de huidige stikstofproblematiek.

Hieronder volgt een passage uit onze brief:

MAA is feitelijk nu al een illegaal vliegveld. Een actueel Luchthavenbesluit van het ministerie van I&W ontbreekt evenals een Wnb-vergunning van het ministerie van LNV. Beide ministeries lijken terecht te worstelen met de aanvragen. Wat vast staat is dat bij alle scenario’s (behalve sluiten) voor MAA een Wnb-vergunning nodig is, waarbij getoetst zal worden op significante effecten op meerdere Limburgse én buitenlandse Natura 2000-gebieden.

De jarenlange procedures en recente afwijzing van de natuurvergunning voor Lelystad Airport (22 maart 2022) door onjuiste, te laag berekende, stikstofdepositie zijn niet hoopgevend voor het traject dat MAA in lijkt te willen gaan. Zeker nu blijkt dat de stikstofdepositie waarschijnlijk fors hoger uitpakt dan tot nu toe gedacht wordt. Steeds meer juridische uitspraken maken duidelijk dat (nieuwe) activiteiten van grote uitstoters zoals MAA op termijn onmogelijk worden. Extern salderen kan feitelijk niet meer en de stikstofbank is failliet. We weten het al een tijd, niet alles kan meer overal, en dat geldt ook voor een luchthaven als MAA.

Lees hele brief

 

Gerelateerde berichten uit de media:

 

NMF Limburg maak deel uit van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA / Alliantie pleinAIR Maastricht.

Logo Alliantie pleinAIR Maastricht

 

Meer info? Neem contact op met Ruben

Profiel Ruben Vleeschouwers

Ruben Vleeschouwers

Adviseur Water & Milieu

Bereikbaar: Ma t/m do