Groeiend verzet tegen distributiecentra: Teken ook de petities

26 oktober 2023

Groeiend verzet tegen distributiecentra: Teken ook de petities

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft in maart van dit jaar samen met de Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren beroep aangetekend tegen de plannen voor een groot distributiecentrum op bedrijvenpark De Loop in Echt. Dit beroepschrift moet nog door de Raad van State behandeld worden. We zien dat omwonenden zich steeds duidelijker uitspreken tegen de komst van nog meer distributiecentra.  Aantasting van het landschap, hittestress, geluidsoverlast, teruggang van biodiversiteit, verkeersoverlast en woningnood zijn veel gehoorde argumenten. 

Het Witveld-terrein, de beoogde locatie voor een megadistributiecentrum in Belfeld

In Weert en Belfeld bijvoorbeeld hebben omwonenden zich verenigd om effectief de strijd aan te gaan tegen megadistributiecentra. Wil je meehelpen om de verdozing van Limburg een halt toe te roepen? Teken dan de petities die deze omwonenden hebben opgestart (zie hieronder).

Werkgroep Stop verdozing Belfeld

Vastgoedontwikkelaar Next Level wil aan de Witveldweg 14 in Belfeld een megadistributiecentrum bouwen, dat anderhalf keer zo groot wordt als de al bestaande megahal er pal naast. Next Level heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Venlo. Het college van B&W moet hierover nog een beslissing nemen. In de zogenaamde Ambitieboeken van Belfeld, waarin bewoners konden aangeven welke zaken zij graag in het dorp gerealiseerd willen hebben, was na een treinstation de meest genoemde wens een park in Belfeld. Gezien de hoge woningnood zouden hier ook woningen gebouwd kunnen worden. Een aantal bezorgde bewoners heeft de ‘Werkgroep Stop verdozing Belfeld’ opgericht en probeert met o.a. een petitie te bewerkstelligen dat op deze locatie dichtbij de Maas, woningen in een parkachtige omgeving gebouwd gaan worden.

Teken de petitie ‘Stop verdozing Belfeld’

Stichting kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond

Projectontwikkelaar EvolutionRE wil 2 grote distributiehallen bouwen op industrieterrein Kanaalzone II in een groen gebied aan de rand van een woonwijk in Weert. Bezorgde bewoners hebben de Stichting kanaalzone 2 Groen, Veilig en Gezond opgericht en proberen met o.a. een petitie voor elkaar te krijgen dat de plannen voor de megahallen niet doorgaan. Ook hier moet de omgevingsvergunning nog ter inzage worden gelegd.

Teken de petitie ‘Vestig geen megaloodsen in Weert’

Woningen in plaats van megaloodsen: het kan!

Vaak wordt gezegd dat er geen woningen gebouwd kunnen worden op grond met de bestemming industrieterrein. Dat dit wel kan – met een wijziging van het bestemmingsplan – bewijst Maastricht, waar in het stadsdeel Limmel een groot distributiecentrum gepland was, maar waartegen vanuit de buurt veel verzet kwam. Maastricht heeft nu in overleg met de projectontwikkelaar en omwonenden een akkoord bereikt voor de bouw van woningen op deze locatie in plaats van het distributiecentrum.
Het tv programma Pointer heeft ook uitgebreid aandacht besteed aan verzet van omwonenden tegen de ‘verdozing’ van ons landschap. Bekijk de uitzending.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do