Handhavingsverzoek dassen Greenport Business Park afgewezen

20 december 2021

Handhavingsverzoek dassen Greenport Business Park afgewezen

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft samen met de Dassenwerkgroep Limburg en Das & Boom in februari van dit jaar de provincie Limburg gevraagd om handhavend op te treden tegen werkzaamheden in Greenport Business Park (onderdeel van de ontwikkeling Greenport Venlo). Met ons handhavingsverzoek wilden we overtredingen op de Wet Natuurbescherming met betrekking tot de das een halt toe roepen.

Geen compensatie foerageergebied

Greenport Business Park moet een bedrijventerrein worden voor bedrijven binnen de sectoren agro-food, maakindustrie en logistiek en is gelegen ten noorden van Venlo, ten westen van de A73 (zie afbeelding).

Locatie Greenport Business Park

De NMF Limburg en bovengenoemde organisaties hebben op 8 februari 2021 Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg verzocht om handhaving, omdat door werkzaamheden in Greenport Business Park foerageergebied van dassen uit twee in het gebied gelegen burchten vernietigd wordt, terwijl er geen foerageergebied gecompenseerd is. Daarnaast gaat door de werkzaamheden de noodzakelijke verbinding tussen de dassenpopulaties van het naastgelegen gebied Zaarderheiken en de omliggende populaties verloren. Overigens hebben wij ook voor het gebied Zaarderheiken een handhavingsverzoek met betrekking tot dassen ingediend en is op 28 januari 2022 bij de Raad van State een zitting over het beroep dat wij tegen het bestemmingsplan Zaarderheiken hebben ingediend.

Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek en hoorzitting

Het handhavingsverzoek met betrekking tot Greenport Business Park is op 8 juni van dit jaar door GS afgewezen; tegen dit besluit hebben wij echter bezwaar gemaakt. Daarop is er in september een hoorzitting geweest, waarbij wij voor de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg een toelichting op ons bezwaar konden geven. Wij hebben geargumenteerd dat de hoofddassenburcht (aan de Heierhoevenweg) op korte termijn verloren gaat, omdat er voor de dassen niets meer te eten is. Volgens Greenport Venlo is er echter nog genoeg te eten voor de dassen en wordt dit gestaafd door het feit dat er in deze burcht dit jaar jongen zijn geboren. Deze jonge dassen zijn op camerabeelden te zien. Volgens verschillende dassenexperts van de Dassenwerkgroep én Das & Boom gaat het hier echter – gezien de grootte – om jongen van vórig jaar en niet van dit jaar. Volgens een ecoloog van Bureau Meervelt gaat het wél om jongen van dit jaar.

Advies Adviescommissie en beslissing GS

De Adviescommissie heeft GS geadviseerd om ons bezwaar ongegrond te verklaren en GS heeft dat besluit overgenomen. De commissie heeft namelijk niet vast kunnen stellen dat het beeldmateriaal dat wij hadden aangeleverd, werkelijk het plangebied Klaver 14 betreft. Daarnaast is er naar aanleiding van het handhavingsverzoek twee keer een controle in het gebied uitgevoerd door diverse medewerkers (waaronder een ecoloog) van de provincie Limburg: deze controlerapporten geven niet aan dat er in strijd met de voorwaarden van de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de das is gehandeld.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do