Laat je eieren testen op PFAS

Oproep aan alle hobbykippenhouders in Limburg

In november 2023 constateerde het RIVM dat eieren van hobbykippenhouders nabij het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht, sterk verhoogde PFAS-waardes bevatten. Dit was nadat een jaar eerder het RIVM advies naar buiten kwam om niet binnen een straal van 1 kilometer rond Chemours uit eigen moestuin te eten vanwege de kankerverwekkende en immuunsysteem verstorende stoffen. In januari van dit jaar bleek na verder onderzoek van de NOS dat hobbyeieren op locaties ver buiten Dordrecht óók PFAS waardes werden aangetroffen die hoger zijn dan de EU verantwoord acht. Waaronder ook een locatie in Limburg! Laat je eieren testen en deel de uitslag op PFAS in kaart. Doe mee!

30 mei 2024

Wat is PFAS

PFAS is een groep chemische stoffen waarvan bekend is dat ze slecht afbreken en risico’s kunnen opleveren voor mens en milieu. PFAS zijn overal te vinden in onze leefomgeving, in alledaagse producten die wij kopen (teflon), maar doordat vanuit de industrie via de schoorsteen deeltjes vrijkomen en via proceswater geloosd wordt (ook door o.a. de brandweer) zit het ook in ons water en de bodem en bereikt het ons direct en via ons voedsel. Er zijn steeds vaker vragen over PFAS in gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Duidelijk is in elk geval dat een aantal gewasbeschermingsmiddelen en biociden PFAS bevatten.

Meten = weten

Kaart met locaties van kippenhouders met kippen getest op pfasAls reactie hierop is in januari als burgerinitiatief de PFAS kippeneieren kaart gelanceerd. Op deze kaart vind je alle hier gerapporteerde PFAS-testresultaten van hobby-kippeneieren in Nederland. Per mei 2024 bevat 84% van de geteste locaties eieren boven de norm. Helaas is er in Limburg tot nu toe maar één meting gedaan. Het is belangrijk om samen te werken aan meer transparantie. Ook omdat er nog veel onduidelijk is over de oorzaak en schaal van PFAS in ons voedsel. Door eieren te laten testen en de uitslagen te delen, kunnen we een beter beeld krijgen van de PFAS-concentraties in kippeneieren in Nederland.

PFAS in kaart

 

Samen werken aan een oplossing voor dat hoge prijskaartje?

De kosten van EUR 270 zijn voor sommige hobby kippenhouders een hoge drempel. Daarom willen we als NMF Limburg meedenken over een oplossing. Organisaties die bij ons aangesloten zijn kunnen bijvoorbeeld via ons Actiefonds een aanvraag doen.

Voor een bijdrage uit het actiefonds komen in aanmerking: bijzondere activiteiten en projecten die niet binnen de normale taakuitoefening van de aanvrager kunnen worden gerealiseerd en passen binnen de doelstellingen van de NMF Limburg. Wanneer de uitslagen gedeeld worden door zoveel mogelijk mensen in Limburg, draagt dat enerzijds bij aan meer inzicht in de schaal van de problematiek en anderzijds aan mogelijke aanwijzingen van bronnen. Mocht je vragen of interesse hebben, neem contact op voor meer informatie.

Profiel Andrea Bakker

Andrea Bakker

Adviseur Landbouw & Milieu / Adjunct directeur

Bereikbaar: Ma t/m do