NMF Limburg roept provincie Limburg en gemeenten op samen op te trekken tegen industrieterrein in Elmpt

22 februari 2022

NMF Limburg roept provincie Limburg en gemeenten op samen op te trekken tegen industrieterrein in Elmpt(D)

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen (MHVS) maken zich –  samen met bewoners, raadsleden en natuurorganisaties in zowel Nederland als Duitsland – ernstig zorgen over de plannen voor een enorm industrieterrein in Elmpt. Het beoogde industriegebied, genaamd Javelin Park, ligt op slechts enkele kilometers van de gemeente Roermond. In een brief aan de provincie Limburg en de gemeenten Roermond, Roerdalen, Beesel en Venlo maken we onze grote bezwaren kenbaar en roepen we op om in deze kwestie gezamenlijk op te trekken.

De plannen voor het industrieterrein in het kort

Op het terrein van de voormalige Britse luchtmachtbasis bij de Duitse grensplaats Elmpt moet de komende vijftien jaar een bedrijventerrein verrijzen van ongekende omvang: meer dan 150 hectare. De voormalige start- en landingsbaan inclusief hangars (in totaal circa 250 hectare) zijn bedoeld voor hernieuwbare energie met onder meer zeven megawindturbines (zie onderstaande visualisatie).

Visualisatie van het industrieterrein en de windturbines Elmpt
Visualisatie van het industrieterrein en de windturbines (bron: Hans Heijnen)

Onze bezwaren tegen het industrieterrein:

Industrieterrein middenin het Grenspark is strijdig met de doelstellingen van dit park
Het industrieterrein komt middenin het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Schwalm-Nette te liggen. Het gaat onder meer om een circa 10.000 hectare groot bosgebied met vele waardevolle natuurgebieden zoals het Brachter Wald en Lüsekamp en aan Nederlandse kant het Nationaal Park De Meinweg en belangrijke natuurgebieden zoals de Jammerdaalse- en de Groote Heide bij Venlo. Eén van de belangrijkste doelen van de grensoverschrijdende samenwerking is het behoud en de ontwikkeling van deze karakteristieke natuur en cultuurlandschappen. Het realiseren van een mega-industrieterrein middenin dit grenspark is tegenstrijdig met deze doelen. De recreatiemogelijkheden voor de plaatselijke bevolking zullen met de komst van een industrieterrein ernstig ingeperkt worden; daarnaast zijn de plannen een gemiste kans voor de uitbreiding van Nationaal Park de Meinweg. De logistieke hallen en de windturbines zullen een funeste uitwerking hebben op de landschappelijke kwaliteit van het gebied en zullen daarnaast een grote mate van lichtvervuiling en geluidsoverlast veroorzaken. Daarbij zal de druk op de aanwezige bijzondere vogelpopulaties toenemen.

Enorme toename verkeer leidt tot verkeersinfarcten
De initiatiefnemer van het industrieterrein Verdion verwacht circa 8.000 arbeidsplaatsen te creëren. Gevolg van alle activiteiten op het bedrijventerrein is, dat er circa 20.000 (!) motorvoertuigen per etmaal extra komen, waarvan ongeveer de helft vrachtverkeer is. Hierdoor zal grote druk op de infrastructuur in de regio ontstaan: de files op de autosnelwegen richting Mönchengladbach, Maastricht en Venlo zullen verergeren, maar met name de files in Roermond op de N280 zullen groter worden.

Verhoogde stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
De enorme toename van verkeer zoals hierboven beschreven zal naast verkeersinfarcten leiden tot een verhoogde stikstofdepositie op de toch al met stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden Meinweg, Roerdal en Swalmdal. Daarnaast liggen er ook aan de Duitse kant veel Natura 2000-gebieden in de nabijheid van het geplande industrieterrein.

Te voorziene problemen m.b.t. werkgelegenheid, integratie en huisvesting
Er zullen vooral veel laaggeschoolde en tijdelijke, buitenlandse werknemers op het industrieterrein gaan werken, wat de vraag oproept waar deze 8.0000 mensen worden gehuisvest? De maximale huisvestingscapaciteit is beperkt: in de gemeente Niederkrüchten waar Elmpt deel van uitmaakt, kunnen er bijvoorbeeld maar maximaal 500 woningen bij. Dit betekent dat de druk op de woningmarkt in de omliggende gemeenten nog verder toe zal nemen, evenals meer sociale uitgaven voor de betreffende gemeenten.

Negatieve effecten van de windturbines
In februari vorig jaar heeft de NMF Limburg samen met de MHVS bezwaar ingediend tegen de aangevraagde vergunning voor de bouw en exploitatie van zeven windturbines op de start en landingsbaan van het voormalige Britse militaire vliegveld, o.a. omdat de windturbines op de trekroute liggen van kraanvogels en ganzen. Daarnaast zijn er serieuze plannen om het Natura 2000-gebied ‘Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg’ uit te breiden aan de west- en zuidzijde van de voormalige start- en landingsbaan, wat de realisatie van de windturbines ook onzeker maakt.

Conclusie en oproep om samen op te trekken

De gemeenteraad van Niederkrüchten moet het definitieve ‘Bebauungsplan’ (bestemmingsplan) nog vaststellen. Gelet op de enorme impact van het industrieterrein voor de gehele grensstreek en het Maas-Swalm-Nette park, hebben de NMF Limburg en de MHVS een brief gestuurd naar de provincie Limburg en de gemeenteraden van Roermond, Roerdalen, Beesel en Venlo. Wij roepen in deze brief op om in deze kwestie gezamenlijk op te trekken. De NMF Limburg speelt hierbij graag een coördinerende rol om alle partijen – waaronder ook de gemeenteraad van Niederkrüchten – bij elkaar te brengen

Lees onze brief

Bijlage 1: Definitief bezwaar tegen de windturbines in Elmpt | Bekijk bijlage
Bijlage 2: Anregungen zur geplanten “Änderung des Europäischen Vogelschutzgebietes (DE-4603-401) Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg” | Bekijk bijlage

 

 

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do