Opwaardering Maaslijn kost bomen

7 juni 2021

Opwaardering Maaslijn kost bomen

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten om de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen te elektrificeren. Wij zijn voorstander van de verbetering van het openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik hiervan, maar vragen wel aandacht voor de milieueffecten van de opwaardering Maaslijn. Zo moeten er bijna 700 bomen wijken voor de aanleg van zogenaamde passeersporen en verruiming van bochten.

Arriva trein op Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen
Arriva trein op Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen (op hoogte Holthees)

 

De NMF Limburg heeft samen met de Milieu- en Heemkunde vereniging Swalmen en de Stichting Gezond Leefmilieu Venray een zienswijze ingediend op het ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (OPIP) en het bijbehorende Milieueffectenrapport (MER) voor de Opwaardering van de Maaslijn.

In onze zienswijze vragen we aandacht voor de volgende punten:

Alle te kappen bomen compenseren

In totaal worden voor de opwaardering van de Maaslijn 697 bomen gekapt, waarvan verreweg de meeste in de provincie Limburg. Hiervan wordt slechts 35% gecompenseerd, omdat gemeenten niet altijd een herplantplicht op hoeven te leggen. Wij pleiten voor volledige compensatie van het aantal gekapte bomen én van het gekapte areaal.

Achterliggende parameters verduidelijken

In het MER wordt een score aan effecten gegeven variërend van sterk negatief (- -), negatief (-), geen/neutraal (0), positief (+) tot sterk positief (++). Door het verlies van houtopstanden (˃ 0 tot 10 ha) wordt in het MER aangegeven dat voor het onderdeel houtopstanden de beoordeling zonder maatregelen negatief (-) is. Waarom is de beoordeling niet sterk negatief (- -)? Met andere woorden, waar ligt het omslagpunt van geen/neutraal effect naar een negatief effect?

Rekening houden met buisleidingen Chemelot naar Rotterdam

In de rapporten wordt niet ingegaan op mogelijke belemmeringen van aangewezen buisleidingenstroken voor de opwaardering van de Maaslijn. Recent was in het nieuws dat de ondergrondse pijpleiding die gevaarlijke stoffen moet vervoeren van Chemelot naar Rotterdam niet via Nederweert gaat lopen, maar waarschijnlijk via Venlo naar Tilburg en zo uiteindelijk naar Rotterdam. Dit is voor een deel in het plangebied van de opwaardering van de Maaslijn.

Elektriciteit voor Maaslijn duurzaam opwekken

Door elektrificatie van de Maaslijn wordt ter plaatse de uitstof van stikstofoxiden geringer. Maar als de benodigde elektriciteit niet duurzaam wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines, dan zal ergens anders de uitstoot toenemen.

Netto afname van CO2 en stikstof

Er wordt niet aangegeven wat de elektrificatie van de Maaslijn oplevert in termen van CO2- en stikstofuitstoot. Leiden deze verminderingen elders weer tot verhoogd gebruik? Wij streven naar een netto afname van CO2 en van stikstof.

Rekening houden met toekomstig gebruik van de spoorlijn

Bij het beoordelen van de effecten van de opwaardering van de Maaslijn wordt rekening gehouden met het huidige gebruik. Je moet echter ook rekening houden met het toekomstige gebruik, waarbij er – o.a. door de verdubbeling van het spoor op een aantal locaties – meer treinverkeer zal zijn.

Criteria voor locaties verdubbeling spoor verduidelijken

Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstregeling te verhogen, wordt op een aantal locaties het huidige enkelspoor verdubbeld, namelijk bij Cuijk, Boxmeer, Venray en Reuver. Wat zijn de overwegingen geweest om juist op deze locaties dubbel spoor aan te leggen?

Gebruik maken van de best beschikbare techniek

Als laatste vragen wij in de zienswijze of de techniek die voor de opwaardering van de Maaslijn wordt gebruikt, de best beschikbare techniek is op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid. Is er ook overwogen om waterstoftreinen in te zetten?

Bekijk zienswijze

 

Foto: Wikimedia

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do