Provincie besluit dat graafwerkzaamheden voor golfbaan in Venlo toch door mogen gaan

25 april 2021

Provincie besluit dat graafwerkzaamheden voor golfbaan in Venlo toch door mogen gaan

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben na langdurig uitstel besloten dat de graafwerkzaamheden voor de golfbaan in Parc Zaarderheiken in Venlo toch door mogen gaan. Daarmee wijst de provincie ons eerdere verzoek om handhavend op te treden af.

Handhavingsverzoek om graafwerkzaamheden stil te leggen

In januari van dit jaar heeft juridisch adviesbureau Houba namens de Dassenwerkgroep Limburg, stichting Das & Boom en de NMF Limburg Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg verzocht om handhavend op te treden tegen de graafwerkzaamheden door Greenport Venlo voor de aanleg van een golfbaan in Parc Zaarderheiken in Venlo. Dit in het belang van het leef- en foerageergebied van de in het gebied levende dassenpopulatie.

Voorzieningenrechter beslist dat de graafwerkzaamheden stilgelegd moeten worden

In februari besliste de voorzieningenrechter dat de graafwerkzaamheden stilgelegd moesten worden en dat de afgegeven ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de graafwerkzaamheden geschorst werd tot 2 weken na bekendmaking van de beslissing van de provincie op ons bezwaar.

Uitstel van besluit

In maart kregen we een brief van de provincie dat het besluit op ons verzoek om handhavend op te treden uitgesteld werd tot uiterlijk 13 april.

Besluit GS op handhavingsverzoek

Begin april kregen we dan eindelijk het besluit van Gedeputeerde Staten op ons handhavingsverzoek. In dit besluit staat dat twee toezichthouders Wet natuurbescherming en een ecoloog van de provincie Limburg het gebied in januari hebben bezocht en dat er in februari nog een bezoek heeft plaatsgevonden. Volgens hen wordt een relatief klein deel van het hele leef- en foerageergebied van de dassen aangetast, hebben de dassen voldoende uitwijkmogelijkheden om voedsel te vinden en worden de dassen niet gedwongen hun burchten te verlaten. De provincie wijst daarmee ons verzoek om handhavend op te treden af.

Hoe nu verder?

We beraden ons nog of we bezwaar gaan maken tegen het besluit van GS. Opvallend in deze casus is dat zowel vergunningverlening, handhaving als economisch gewin (de provincie Limburg is de grootste aandeelhouder van Greenport Venlo) bij dezelfde organisatie liggen, terwijl van de provincie verwacht mag worden dat die op basis van wet- en regelgeving onafhankelijk en vanuit het algemeen belang handelt.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje Lenstra

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do