Verzoek voorlopige voorziening megaloodsen Echt-Susteren afgewezen

20 april 2023

Verzoek voorlopige voorziening megaloodsen Echt-Susteren afgewezen

In een eerder bericht besteedden we al aandacht aan het beroepschrift en het bijbehorende verzoek voor een voorlopige voorziening om op bedrijventerrein De Loop in Echt-Susteren geen megaloodsen te realiseren. Helaas heeft de Raad van State onze argumenten om een voorlopige voorziening te treffen verworpen.

Het plangebied met diersoorten die er nu nog voorkomen. Door de kap van de laanbomen langs de Oude Lakerweg en het bosje zullen de nesten van een reigerkolonie, een buizerdnest, een dassenburcht en het foerageergebied van vleermuizen verdwijnen.

Provincie gaf vorig jaar al kapvergunning af

De Natuur en Milieufederatie Limburg en de Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren hadden de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening; daarmee worden de voorbereidingen voor de bouw van de megaloodsen stilgelegd totdat uitspraak is gedaan in de beroepsprocedure. Wij hadden aangevoerd dat het alvast kappen van de bomen in het plangebied zal leiden tot onomkeerbare schade, aangezien dit niet terug te draaien is. Wat wij echter niet wisten is dat de provincie Limburg eind vorig jaar al een vergunning heeft afgegeven voor het kappen van zowel de laanbomen langs de Oude Lakerweg als het bosje in het noordwesten van het plangebied. De publicatie van deze kapvergunning hebben we helaas niet opgemerkt en we hebben er dus ook geen bezwaar tegen gemaakt. Het is evenwel vreemd dat de provincie Limburg die een uitgebreide zienswijze heeft geschreven tégen de realisatie van megaloodsen en daarbij aangaf ‘In het kader van biodiversiteit, CO2, klimaat en bosambitie zijn we zeer terughoudend in het toestaan van het kappen van bos t.b.v. een ruimtelijke ontwikkeling’ vervolgens gewoon een kapvergunning afgeeft.

De Raad van State zal waarschijnlijk pas volgend jaar het beroepschrift behandelen, maar als dan alle bomen gekapt zijn en er ook al gestart is met de bouw van het distributiecentrum, is het voor natuur en landschap helaas een gedane zaak.

 

Meer info? Neem contact op met Grietje

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do