Weet jij wat er komt kijken bij de verduurzaming van een wijk?

Vergroen je buurt

Wij zijn op zoek naar partners die willen bijdragen aan een door bewoners gedragen wijkaanpak gericht op integrale verduurzaming!

12 maart 2023

Wij dromen ervan om wijken te transformeren tot groene oases waar bewoners van gezonde buitenruimtes kunnen genieten en waar duurzame energiebronnen toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de grootte van de portemonnee. Om dit te realiseren zijn we het project Wijkaanpak voor integrale verduurzaming gestart.

Het hart van ons project ligt in een maatschappelijk gedragen én natuurinclusieve energietransitie, waarbij bewoners, overheden en marktpartijen als gelijkwaardige partijen samenwerken. We geloven dat deze aanpak de weg opent naar een duurzame en inclusieve samenleving.

Samenwerkingspartners gezocht
Om deze ambitie te realiseren, zoeken we partners die ervaring en expertise hebben op het gebied van bewonersparticipatie, energie en natuur. Samen kunnen we een succesvolle aanpak ontwikkelen die bestaande initiatieven en best-practices bundelt in een inspiratiedocument. Dit document biedt een routekaart voor initiatiefnemers en schetst mogelijke samenwerkingsvormen.

Werkwijze
Om tot een inspiratiedocument te komen, zullen we samen verschillende stappen en fases uitwerken. Allereerst starten met een inventarisatie van bestaande projecten en kennis en een inventarisatie van samenwerkingsmogelijkheden, waarna we dit uitwerking in een visieontwikkeling en concrete actieplannen. Omdat de situatie in geen enkele wijk gelijk is, willen we uiteindelijk een aantal flexibele structuren ontwikkelen die op basis van de behoeften van betrokken partijen en de specifieke context van de wijk uitgerold kunnen worden.

Ik doe mee!
Heb je interesse om met jouw kennis, expertise of netwerk bij te dragen aan dit project en zo samen te werken aan een duurzame en inclusieve samenleving? Neem dan contact op met Willeke Segers via w.segers@nmflimburg.nl 

Laten we samen werken aan een groenere toekomst voor onze wijken!

Heb je een vraag? Willeke helpt je graag verder

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do