Betrokkenheid energieprojecten

Betrokkenheid energieprojecten

Steeds meer initiatiefnemers van energieprojecten in de provincie betrekken de NMF Limburg bij hun project met vragen over natuur, landschap, biodiversiteit, en het integreren van lokaal eigendom. Zo kunnen we op projectniveau meedenken, adviseren en tegelijkertijd samen met onze lokale achterban de belangen behartigen van natuur, landschap en biodiversiteit. De afgelopen jaren is de milieufederatie betrokken geweest bij de ontwikkeling van een flink aantal energieprojecten in Limburg. Dit zullen wij de komende jaren blijven doen.

Wat doet de NMF Limburg?

Onze inbreng bij energie-initiatieven omvat o.a.:

  • Advisering over biodiversiteit, natuur en landschap binnen projecten ter bevordering van een natuurinclusieve energietransitie
  • Kritische blik op extern verrichte ecologisch onderzoek
  • Meedenken over locatie keuzes en landschappelijke inpassing
  • Meedenken over coöperatieve inbreng in project
  • Meedenken en helpen op gebied van energiebeleid in de gemeente en provincie
  • Deelname aan klankbordgroepen
  • Indienen van zienswijzen en/of standpunten over project en ontwikkeling

Betrokkenheid projecten in Limburg

Een greep uit de projecten waaraan wij tot nu toe hebben bijgedragen:

Zonnepark ’t Veen in Griendtsveen: partner energietuinen
De NMF Limburg heeft het partnerschap medeondertekend en heeft daarnaast in Griendtsveen een Natuurwerkplaats georganiseerd om lokale natuurorganisaties mee te laten denken over een ecologisch ontwerp van het zonnepark. Meer info: zonneweide-griendtsveen

Zonnepark Hoeve de Ruif in Berkelaar
De NMF Limburg is benaderd om deel te nemen aan een klankbordgroep m.b.t. deze zonneweide. Meer info: zonneweide-hoevederuif

Zonnepark De Schorf in Beringe
De NMF Limburg is betrokken geweest bij de voorbereidende fase van het zonnepark. Meer info: zonnepark de schorf

Zonnepark vuilstort Montfort
De NMF Limburg is betrokken geweest bij de voorbereidende fase van het zonnepark. Meer info: zonnepark-montfort

Zonnepark LC Energy aan de Bergweg in Mariahoop
De NMF Limburg heeft input geleverd voor een ecologische inrichting van het park, samen met o.a. Wageningen Environmental Research en adviseurs van Eelerwoude. Het is de bedoeling om o.a. in de buitenzoom een voedselbosrand te realiseren. Meer info: zonnepark-mariahoop

Windpark Greenport Venlo
De NMF Limburg heeft een zienswijze ingediend, waarin werd aangegeven dat er negatieve effecten te verwachten zijn op vleermuizen, vogels en dassen op deze locaties. Daarna heeft de NMF Limburg nog een voorstel ingediend bij de Statencommisie Ruimte, Landbouw en Natuur voor de plaatsing van circa 30 windturbines in Limburg, waaronder alternatieve locaties voor 6 van de voorgenomen 9 windturbines bij Greenport Venlo. Zowel de zienswijze als het voorstel met 30 locaties voor windturbines hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid; wel is er een motie aangenomen (Motie nr. 2417 Kuntzelaers c.s. inzake Profijt voor burgers en natuur van Windpark Venlo’ d.d. 28 september 2018), waarin besloten is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar verbetermogelijkheden van de stilstandvoorzieningen bij windturbines in relatie tot vleermuis- en vogelsoorten. In december 2019 heeft de Raad van State alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Meer info: windpark greenport venlo

Windpark Weert
De NMF Limburg heeft in 2018 een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen bouw van de 3 windturbines in Weert, vanwege de ligging midden tussen onderdelen van de Goudgroene natuurzone, de grote aantasting van het landschap en de verwachte negatieve effecten op vleermuizen en vogels. De Gemeente Weert heeft echter de bezwaren in de zienswijze ongegrond verklaard. Naar verwachting is de bouw begin 2022 afgerond. Meer info: windpark weert

Windpark Egchelse Heide
Windpark Egchelse Heide is in de Windmolenvisie van de NMF Limburg aangewezen als voorkeursgebied, en past zodoende prima in onze visie. Meer info: windpark egchelseheide

Windpark Parkstad-Zuid
De NMF Limburg is vanaf het begin betrokken bij het project Windpark Parkstad-Zuid. Dit uit zich in deelname in de klankbordgroep, en advisering van initiatiefnemers. Meer info: windenergie parkstad

Wells Meer Bergen
Meer info: energielandgoed wellsmeer

Windmolenpark Holtum-Noord
Meer info: windmolenpark holtum-noord

 

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-41854271 E-mail LinkedIn
Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do

06-19400891 E-mail LinkedIn