Project RHEDCOOP

Project RHEDCOOP

Het project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) heeft als doel modellen te ontwikkelen waarmee energiecoöperaties zowel publieke gebouwen als clusters van particuliere woningen vergaand kunnen verduurzamen

De verduurzaming van gebouwen en woningen vindt plaats door zowel energetische renovatie als hernieuwbare energieopwekking. De klant of bewoner wordt daarbij maximaal ontzorgd, zowel op financieel gebied als voor de praktische uitvoering. Met de ondersteuning van diverse overheden worden via 9 cases de deelnemende burgercoöperaties gelanceerd en opgeschaald als energiedienstverleners (ESCo’s).

Kijk voor meer info op www.grensregio.eu

logo RHEDCOOP Interreg EU

 

Heb je vragen over RHEDCOOP? Stel ze gerust

Profiel Pim Brueren

Pim Brueren

Energie en circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do