Project RHEDCOOP

Project RHEDCOOP

Het project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) had als doel modellen te ontwikkelen waarmee energiecoöperaties zowel publieke gebouwen als clusters van particuliere woningen vergaand kunnen verduurzamen.

Het project beoogde om ESCo-modellen (Energy Service Company) te ontwikkelen in Vlaanderen en Zuid-Nederland, waarmee op coöperatieve wijze particuliere woningen, publieksgebouwen en gemeenschapsvoorzieningen verduurzaamd kunnen worden. Een ESCo ontzorgt woningeigenaren en financiert investeringen uit energiebesparing in de woning, en maakt gebruikt van een energie prestatiecontract. Negen pilots zijn op het moment nog in ontwikkeling, waarbij verschillende aanpakken worden gehanteerd.

Resultaten

De Natuur en Milieufederatie Limburg was van 2018 tot en met 2021 één van de 12 kennispartners, en zorgde voor ondersteuning, coördinatie en procesmanagement binnen het project. Via Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) faciliteert de milieufederatie kennisdeling en kennisontwikkeling voor energiecoöperaties. In 2021 is het project succesvol afgerond, en zijn meerdere resultaten opgeleverd. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft naast haar adviserende rol in het projectteam een belangrijke bijdrage geleverd aan de eindproducten. Zo is er een online cursus tot stand gekomen, en zijn er een trainingen verzorgd voor lokale overheden en energiecoöperaties. De cursus Coop-Kit is gratis en kan direct online worden gevolgd.

Start cursus Coop-Kit

 

Kijk voor meer info op www.grensregio.eu

logo RHEDCOOP Interreg EU

 

 

Heb je nog vragen? Neem contact op met Willeke

Profiel Willeke Segers

Willeke Segers

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do