Project RHEDCOOP

Project RHEDCOOP

Het project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) heeft als doel modellen te ontwikkelen waarmee energiecoöperaties zowel publieke gebouwen als clusters van particuliere woningen vergaand kunnen verduurzamen.

Het project beoogt om ESCo-modellen (Energy Service Company) te ontwikkelen in Vlaanderen en Zuid-Nederland, waarmee op coöperatieve wijze particuliere woningen, publieksgebouwen en gemeenschapsvoorzieningen verduurzaamd kunnen worden. Een ESCo ontzorgt woningeigenaren en financiert investeringen uit energiebesparing in de woning, en maakt gebruikt van een energie prestatiecontract. Negen pilots zijn op het moment in ontwikkeling, waarbij verschillende aanpakken worden gehanteerd.

De Natuur en Milieufederatie Limburg is één van de 12 kennispartners, en zorgt voor ondersteuning, coördinatie en procesmanagement binnen het project. Via Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) faciliteert de milieufederatie kennisdeling en kennisontwikkeling voor energiecoöperaties. In 2020 zijn grote stappen gemaakt richting de eindfase van het project, waar uiteindelijk meerdere producten worden opgeleverd, waaronder een MOOC en diverse trainingen.

Kijk voor meer info op www.grensregio.eu

logo RHEDCOOP Interreg EU

 

Heb je vragen over RHEDCOOP? Stel ze gerust

Profiel Pim Brueren

Pim Brueren

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do