SELL | Servicepunt Energie Lokaal Limburg

SELL | Servicepunt Energie Lokaal Limburg

Steeds meer mensen kiezen ervoor om minder afhankelijk te worden van fossiele energie, de grote energiemaatschappijen en de almaar stijgende prijzen van gas en elektriciteit. Zij organiseren zich en richten een vereniging of coöperatie op om energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken. Die initiatieven ondersteunt de Natuur en Milieufederatie Limburg sinds 2012 middels het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL).

logo SELL

 

Wat doet SELL?

SELL ondersteunt bewonersinitiatieven en energiecoöperaties in Limburg. Het servicepunt geeft een nieuwsbrief uit, geeft adviezen, organiseert themabijeenkomsten, workshops en cursussen en zorgt voor onderlinge verbinding door geregeld platformbijeenkomsten te organiseren. Het verwijst door en vertegenwoordigt op verzoek de Limburgse energiecoöperaties of – initiatieven bij overleg met de overheid. De coördinatie en uitvoering van SELL is in handen van de Natuur en Milieufederatie Limburg.

De activiteiten van SELL worden financieel ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.

Energieservicepunt

In 2017 is de site www.energie-initiatief.nl in het leven geroepen, de verschillende servicepunten van de Natuur en Milieufederaties in het hele land bundelen hun krachten hierin om energie-initiatieven te ondersteunen en daarmee de energietransitie te versnellen.

Het servicepunt beschikt over goede contacten met gemeenten, Provincie Limburg, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, REScoop Limburg en landelijk met het kennisplatform HIER Opgewekt. Het servicepunt maakt deel uit van een netwerk van andere bij de Natuur en Milieufederaties ondergebrachte service- en steunpunten.

RHEDCOOP online cursus

Van 2018 tot en met 2021 heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg deelgenomen aan het Europese project RHEDCOOP. Een van de resultaten van het project is een online cursus voor onder meer energiecoöperaties en overheden uit het SELL netwerk. De cursus Coop-Kit is gratis en kan direct online worden gevolgd.

Start cursus Coop-Kit

 

 

Heb je vragen over SELL? Stel ze gerust

Profiel Pim Brueren

Pim Brueren

Adviseur Energie & Circulariteit

Bereikbaar: Ma t/m do